Kolumne Iz moje perspektive Čitajmo zajedno Zavičajni kantun

Usporedba učestalosti crikveničkih prezimena

Usporedba crikveničkih prezimena rođenih između 1738. i 1793. godine s Popisom stanovništva 2001. godine Prema istraživanju temeljenom na Matičnoj knjizi rođenih (krštenih) župe Kotor (što je zapravo današnje naselje Crikvenica) ustanovio sam da je od 1738. do 1793. godine rođeno 1.380 djece.

Riba ribe grize rep, a bome i žep

Ranen jutron poć na placu pravi je gušt. Najprvo obajden piškariju. Trefin domaćeh ljudi, rivaju se okol kašet friškeh rib i bruntulaju da su ceni visoke. Sakakoveh ima, bogat ulov. Ma jih je lipo videt.

Prezimena iz prve knjige rođenih (krštenih) župe Kotor 1738. - 1793.

Prezimena su vjerodostojni jezični i kulturni spomenici naroda koji ih je stvorio i koji ih čuva kao izraze neprekinuta pamćenja i postojanja. Ona su spomenici naše opstojnosti na određenome području i imaju neprocjenjiv značaj u izučavanju demografije, jezikoslovlja i rodoslovlja.

Stanje duša (Status Animarum) župe Crikvenica 1793. - 1812. i 1821. - 1832.

Crkvene knjige koje se nazivaju Stanje duša (Status Animarum) su jedan od kvalitetnijih rodoslovnih izvora pri istraživanju obiteljskog stabla. Njihovo vođenje utvrđeno je Rimskim obrednikom (Rituale Romanum) iz 1614. godine s intencijom da crkvene vlasti imaju evidenciju i uvid o stanju u župi.

Butiga

Crkvenica je negda imela par butig i dve tri mesnice. Prije drugoga sveckoga rata najpoznateja butiga je bila, lipo urejenoga auzloga, va prizemlju sadašnjega hotela Crkvenice, privatno vlasništvo i kuća obitelji Matejčić.

Prva knjiga rođenih (krštenih) župe Kotor

Rođenje, vjenčanje i smrt dokazuju se javnim dokumentima koji se zovu matične knjige (rođenih, vjenčanih i umrlih). Na Tridentskom koncilu, koji je s prekidima održan od 1545. do 1563. g., utvrđen je način vođenja matičnih knjiga.

Okolo šparheta

Negda sej' živelo skromneje, nekako više skupa, va kuće nekuliko generacij, nono, nona, mat, otac i najmanje troje dece, a znalo jih je bit i više. Stareh se je posebno štimalo i poštivalo. Nono je bil glava kuće, nona ministar za financije držala je buštu soldami dobro hranjenu daj' samo ona znala...

Iz spomenice mons. Rigonija

Prije stotinjak godina (1914.-1918.) bjesnio je 1. svjetski rat čije su razorne posljedice osjećali svi, neovisno o tome jesu li se borili kao vojnici na bojišnici ili su za vrijeme rata patili kao civili.

Drva i kompir celu zimu mir

Jesen je već naveliko zela maha, hladne su jutra i večeri, već bi pomalo rabilo steplit, snetit oganj va šparhetu, oćutit kako lipo puckeću friške drva, a kuća diši na hrastovinu ili bukovinu. Kad se toga spametin gredu mi na pamet lipe uspomeni.

Vinodol i Vinodolci u 1856. godini

U knjizi „Povesti biskupijah Senjske i Modruške ili Krbavske“, 1856.g. Manoilo Sladović piše o Vinodolu i Vinodolcima zanimljiv tekst: „ ... Pod ovo okružje broji se sada bribir s omanjimi selci: dragalin, gradac, jagorva, kičeri, kosavin, kričina, podugrinac, poduljin, stale...