Vijesti

Ožujak – mjesec edukacija u turizmu

Prva edukacija održat će se u utorak, 5. ožujka, na temu Zeleni iznajmljivači – edukacija u sklopu projekta Otpad ≠ smeće – predavačica je Ivana Ferković (Eko – Murvica d.o.o.)

Radovi na području Dramlja

Za navedene radove izrađen je Prometni projekt za vrijeme izvođenja radova koji je odobren od strane nadzornog inženjera i Grada Crikvenice