Vijesti

Poziv ribarima da se uključe u projekt

LAGUR Tunera poziva ribare iz sektora malog priobalnog ribolova na sastanak u organizaciji
Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, koji će se održati u petak, 23. srpnja 2021. godine u Rijeci