Impressum

Adresa redakcije: 51260 CRIKVENICA, Ivana Skomerže 1

e-mail: info@crikva.hr

tel.: 051-242-709

Glavni urednik: IVICA ŠUBAT

Suradnici: BOŽANA STJEPANOVIĆ, LEA KNEŽEVIĆ, MAJA PAĐEN, DAMIR GAŠPAROVIĆ, SLAVKO MATEJČIĆ, BRANKO PLUKAVEC