Kolumne Sportski život Čitajmo zajedno Zavičajni kantun

Članarina u sportskim klubovima

Tijela, koja odlučuju o raspodjeli javnog novca amaterskim sportskim klubovima trebala bi vrednovati ostvarene prihode od članarine kao jedan od važnijih kriterija prilikom raspodjele javnog novca.

Financiranje sporta u Crikvenici

Gradovi koji su u gospodarskom smislu slični i usporedivi s našim gradom, a kojima je turizam najznačajnija gospodarska djelatnost, za sport izdvajaju znatno više proračunskih sredstava