Vijesti

Dobro došli na portal crikva.hr

Poštovani čitatelji, dobro došli na stranice informativnog web-portala za područje Grada Crikvenice i okolice kojem smo dali ime crikva.hr. Procijenili smo da na našem području ima prostora za još jedan medij koji će omogućavati pravovremenu dostupnost informacija iz svih područja života...

Novih 12 juniora spasilaca

U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Crikvenica od 28. do 30. rujna održan je tečaj “Junior – spasilac” za učenike sedmih i osmih razreda osnovnih škola. Riječ je o tečaju koji se organizira u okviru projekta “Sigurnost na vodi” Službe spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa.