Mozaik

Maškarani biciklistički poligon

Na fotografiji su s lijeva na desno: Ivan Murn, Boris Ćoza, Karlo Stipanić, Goran Veljačić, Zoran Vukelić, Damir Miklić, Branko Plukavec, Dario Jurić, Bedenk i Sonja Jurić.