Župa Belgrad 1735. - 1790. (5)


Osobna imena u belgradskoj župi
   

Iz podataka Matične knjige rođenih (krštenih) župe Belgrad od 1735. do 1790.  vidljivo je da je u tom 55 godina dugom razdoblju rođeno ukupno 622 djece muškog spola.
Zanimljivo je istaknuti da su se tada, neka sadržajno ista, muška imena pisala različito nego danas: Mikula (danas Nikola), Osip (danas Josip), Stipan (danas Stjepan), itd.
Tada rođenih 622 dječaka nosilo je ukupno 32 imena[1] od kojih je 10 najčešćih (uz ime je naveden broj njegovih nositelja i postotak od ukupnog broja):  
1. Ivan      181    29,1%  
2. Matija    106     17,0%  
3. Stipan      36      5,8%  
4. Grgur      35      5,6%  
5. Anton      34      5,5%  
6. Juraj        33      5,3%  
7. Osip        31      5,0%                    
8. Martin      26      4,2%  
9. Mihovil    26       4,2%                           
10. Mikula     24      3,9%
Dalje slijede: Andrija (19), Petar (12), Fabijan (10), Jakov (8), Marko (8), Bartol (6), Franjo (5), Lovro (4), Toma (3) itd.   Ako usporedimo 10 najčešćih muških imena belgradske župe s isto toliko najčešćih imena susjedne griške župe (u sličnom vremenskom razdoblju od 1692. do 1790.) uočavamo da je čak 9 istih, a u obje su župe dva najčešća muška imena: Ivan i Matija.  

Djevojčice belgradske župe rođene između 1735. i 1790., njih ukupno 509, nosile su ukupno samo 14 imena[2], a 10 najčešćih je kako slijedi (uz ime je naveden broj njegovih nositeljica i postotak od ukupnog broja):  
1. Margareta       118    23,2%  
2. Jelena               95    18,7%  
3. Ana                   75    14,7%  
4. Katarina            63    12,4%  
5. Ursula               55    10,8%  
6. Barbara           40         7,9%  
7. Marija             26         5,1%  
8. Agnja              20         3,9%  
9. Lucija                9         1,8%
10. Magdalena        3         0,6%
Dalje slijede: Antonija (2), Anastasija (1), Elizabeta (1) i Polonija (1).  
Uspoređujući 10 najčešćih ženskih imena belgradske župe sa isto toliko najčešćih ženskih imena griške župe (u sličnom razdoblju od 1692. do 1790.) primjećujemo da je 8 istih, s time da su u obje župe dva najčešća ženska imena: Margareta i Jelena.

Deset najčešćih muških imena na području Republike Hrvatske rođenih 2019. su: Luka, David, Jakov, Ivan, Petar, Matej, Karlo, Mateo, Roko i Borna, a ženskih: Mia, Ema, Lucija, Sara, Nika, Marta, Petra, Ana, Rita i Iva (izvor: Ministarstvo uprave RH).  
Uspoređujući 10 najčešćih muških i ženskih imena rođenih u župi Belgrad od 1735. do 1790. sa 10 najčešćih imena rođenih na području Republike Hrvatske 2019. zaključujemo da se zadržalo jedno muško ime, Ivan i dva ženska: Ana i Lucija.     [1]  
U sličnom vremenskom razdoblju od 1738. do 1815. je u župi Kotor odnosno Crikvenica bilo duplo više muških imena nego u župi Belgrad, čak 65 [2].  Ženskih je imena (isto kao i muških) u župi Kotor odnosno Crikvenica od 1738. do 1815. bilo skoro trostruko više nego u župi Belgrad, ukupno 40.

Podijelite