Župa Belgrad 1735 - 1790 (4)


Kapela Sv. Kuzma (izvor: Muzej GC)

Rođeni u belgradskoj župi

Ovdje će biti analizaran broj rođenih u župi Belgrad (ukupan broj rođenih, broj rođenih po spolu, broj rođenih blizanaca i dinamika rađanja) u razdoblju od 1735. do 1790. godine, a na temelju svih upisanih na 63 strane Matične knjige rođenih (krštenih) župe Belgrad u navedenom razdoblju.

Krštenja je obavljao župnik, u pravilu, na dan rođenja djeteta, a rjeđe naredni dan. U 55 godina dugom razdoblju od 1735. do 1790. godine u belgradskoj župi (naselja abecednim redom: Antovo, Baretići, Bašunje Male, Bašunje Vele, Belgrad, Blaškovići, Blažići, Dramalj, Gornji Tribalj, Janjevalj, Kostelj, Lokvica Dramaljska, Manestri, Pećca, Podsopalj Belgradski, Ričina, Selce Dramaljsko, Semičevići-Stranče i Tribalj) rođeno je ukupno 1131 djete, prosječno 21-o godišnje. U početku promatranog razdoblja broj rođene djece bio je manji, da bi se prema kraju razdoblja kontinuirano povećavao. Bilo je godina kada je broj rođene djece bio izuzetno malen (najmanje se je djece rodilo 1741.g., samo 7), ali prema kraju razdoblja taj se je broj povećavao (najplodnija godina je bila 1781.g. kada je rođeno 40-oro djece).

Od ukupnog broja novorođene djece (1131) bilo je mnogo više dječaka (622 ili 55%) od djevojčica (509 ili 45%), znači da je broj rođenih dječaka bio čak 22% veći od broja rođenih djevojčica. Na 1131 porod rođeno je 10 pari (ili 0,9%) blizanaca. Blizanci su se, prema tome, rađali jednom na 113 poroda ili prosječno svakih 5,5 godina.

Ako u tom razdoblju analiziramo broj rođenih po mjesecima uočavamo da se je najviše djece rađalo u jesen ili početkom zime: u listopadu, studenom, prosincu i siječnju što znači da je najviše djece bilo začeto u zimskim mjesecima: u siječnju, veljači i ožujku. To je i razumljivo, ako se zna da je muška populacija u tijeku zime bila doma, a između travnja i listopada poslom izvan kuće. Mjesec s najviše poroda – 123, bio je siječanj, i u njemu se je rodilo 76% više djece nego u mjesecu s najmanje poroda – 70, u lipnju.

Podijelite