Župa Belgrad 1735-1790 (3)

Tribalj centar (izvor: Muzej Grada Crikvenice)

Prezimena belgradske župe

Prezimena su vjerodostojni jezični i kulturni spomenici naroda koji ih je stvorio i koji ih čuva kao izraze neprekinuta pamćenja i postojanja. Ona su spomenici naše opstojnosti na određenom području i imaju neprocjenjiv značaj u izučavanju demografije, jezikoslovlja i rodoslovlja. Jednako tako, prezimena imaju bitnu ulogu u statističkoj, etnografskoj i migracijskoj problematici.

Prva sustavno evidentirana prezimena na području župe Belgrad (naselja abecednim redom: Antovo, Baretići, Bašunje Vele, Belgrad, Blaškovići, Blažići, Dramalj, Gornji Tribalj, Janjevalj, Kostelj, Lokvica Dramaljska, Male Bašunje, Manestri, Pećca, Podsopalj Belgradski, Ričina, Selce Dramaljsko, Semičevići-Stranče i Tribalj) upisana su od 1735. do 1790. u najranije poznatu Matičnu knjigu rođenih (krštenih) te župe na 63 strane.

U tom 55 godina dugom razdoblju rođeno je ukupno 1131 djete, prosječno 21 godišnje. To ne znači da su to uistinu sva rođena djeca jer je moguće da je neko dijete greškom ostalo neupisano ili je pak umrlo pri porodu, pa se nije niti upisalo, ali takvih nije velik broj. U tih je 55 godina jezik upisa u knjizi bio u jednom razdoblju latinski, a u drugom hrvatski. Poneki su upisi vrlo teško čitljivi i slabo razumljivi, što je ovisilo o rukopisu i afinitetu župnika, ali većina se zapisa može pročitati i evidentirati. Za 1131 osobu u knjizi je evidentirano i upisano 1130 prezimena, što znači da je za jednu osobu župnik greškom zaboravio upisati prezime.

Prezimena rođenih u župi Belgrad u razdoblju 1735. - 1790., njih ukupno 66, bila su (abecednim redom): Balas, Baracz, Barbarich, Baretich, Barinia, Bernchich, Bernich, Blaskovich, Blaz, Blazich, Boliesich, Cernich, Car, Cziganin, Czuitkovich, De Zupe, Desen, Domian, Franich, Frankovich, Franul Gasparovich, Glad, Gobich, Golacz, Hreljacz, Ivanacz, Ivancich, Janjevaljski, Jurchich, Jurich, Jurichich, Karlich, Katijich, Katrich, Katunar, Klanfar, Knez, Knezich, Koschich, Kosuljandich, Limpich, Livak, Malinarich, Manestar, Markacz, Mates, Marusich, Matejcich, Matich, Meleh, Musevich, Papich, Pavlich, Pelich, Perhat, Petrovich, Pilas, Saftich, Serkoch, Stipanicich, Svast, Tichacz, Tulich, Vulich i Zupan[1].

Učestalost navedenih prezimena u promatranom razdoblju je vrlo različita. Dok kod nekih prezimena imamo više desetaka nositelja, kod nekih drugih imamo vrlo malo ili samo po jednog nositelja. Najčešća prezimena (sa brojem nositelja) su: Domian (82), Gasparovich (74), Musevich (69), Manestar (67), Knez (62), Baretich (60), Blazich (60), Blaskovich (54), Bernchich (51), Matich (44), Pavlich (39) i Czuitkovich (34).

Premda je prošlo već više od 250 godina od početka evidentiranja i upisa novorođenih u tu Matičnu knjigu današnja prezimena: Blašković, Blažić, Domijan, Mužević, Pavlić, Pilaš, uz još neka, pokazuju da i danas postoji jaka veza između priobalnog (Dramalj) i zaobalnog dijela (Tribalj i Grižane) onodobne belgradske župe. Dapače, neki toponimi, od kojih je najbolji primjer naselje Blaškovići (na području današnjeg MO Grižane-Belgrad) i istoimeni zaselak Blaškovići (na području današnjeg MO Dramalj) samo to potvrđuju.

_____________________________

[1] Prezimena su ovdje napisana upravo onako kako su navedena u knjizi, a kod istih prezimena kod kojih postoje dva ili više različitih načina transkripcije (npr. Svast/Suast, Czuitkovich/ Czvitkovich), uziman je onaj koji je češći.

Podijelite