Značaj sporta

Bavljenje sportom i tjelesnom aktivnošću od koristi je za razvoj svakog pojedinca, a nedovoljna tjelesna aktivnost predstavlja, između ostalog, javnozdravstveni problem.
Sudjelovanje u sportu i aktivan stil života ima niz pozitivnih učinaka na zdravlje:
-
znanstveno je dokazano da redovna tjelesna aktivnost pomaže u smanjenju stresa, a fizička aktivnost aktivira hormon sreće, što daje osećaj zadovoljstva,
- fizička aktivnost pozitivno utječe na kvalitetu spavanja, a kvalitetan san je izvor energije, te povećava koncentraciju i mentalne sposobnosti.
- redovno bavljenje sportom jača imunološki sustav,
- vježbanje kod žena prije i tijekom trudnoće povoljno djeluje na majku i dijete,
- kod djece žena koje su se aktivno kretale prije i tijekom trudnoće manji su izgledi za pretilost.

Sport ima značajnu obrazovnu i odgojnu ulogu u životu djece i mladih jer pridonosi razvoju njihovih tjelesnih, intelektualnih i moralnih obilježja:
- bavljenje raznim sportovima pomaže djeci u razvijanju motoričke, društvene, kreativne i mentalne sposobnosti,
- redovita tjelesna aktivnost i bavljenje sportom pozitivno utječe na plastičnost mozga što kod djece nadalje rezultira poboljšanim kognitivnim sposobnostima (pamćenje, pozornost/pažnja, logičko zaključivanje i rasuđivanje) i boljim školskim uspjehom,
- bavljenje sportom omogućava pozitivan pogled na život.

Sport pruža značajne mogućnosti za socijalizaciju i sudjelovanje u društvu te kod mladih ljudi može imati pozitivne učinke u prevenciji i smanjenju društveno neprihvatljivih oblika ponašanja:
- tjelesna aktivnost, individualan i timski rad, povećava samopouzdanje i time pomaže pojedincima da se osjećaju bolje i zadovoljnije,
- redovna tjelesna aktivnost ima pozitivan učinak na performanse rada – fizičkog i intelektualnog,
- bavljenje sportom pridonosi stjecanju novih i produbljivanju postojećih prijateljskih i drugih veza.

Razumijevajući značaj sporta za svakog pojedinca i za ukupni društveni razvoj, Hrvatski sabor je 2015. godine donio Zakon o sportu i odredio se prema sportu kao djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
Člankom 1. stavak 2. propisano je: Sportske djelatnosti su djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
Vrijedno je istaknuti i stavak 3. istog članka 1. Zakona o sportu kojim se propisuje: Sport mora biti jednako dostupan svima bez obzira na dob, rasu, spol, spolnu orijentaciju, vjeru, nacionalnost, društveni položaj, političko ili drugo uvjerenje.
Prema istraživanju Središnjeg ureda za šport u 2017. godini u Republici Hrvatskoj je tjelesno aktivno bilo samo 37,5 % populacije starije od 15 godina.
Ponašaju li se svi dionici u sportu u skladu sa spomenutim zakonskim određenjima moći ćemo zaključivati raspravljajući o pojedinim dijelovima ove tematike u idućim nastavcima.

crikva.hr

Podijelite