Vinodolci u Velikom ratu (5)


1 - Ivan Matejčić Paril (ustupio Slavko Matejčić)
2 - Standardizirana dopisnica na 9 jezika - "Zdrav sam i dobro mi je"

Popis stradalih vojnika Kotara Crikvenica (4. dio)    

51. Blaž Šimun (originalni upis Simun) pričuvni domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1891., ratni zarobljenik, Niš, Srbija, upisan u Popis gubitaka 30.6.1915. (202_09)
- Blaž Šimun iz Grižana, Grižane 42, rođen 27.12.1891. je sin Mate i Cile r. Vičić, suprug Kristine r. Miroš i brat Emerika, Mihe, Franja, Urse i Ane – izvor: Stališ duša župe Grižane  
52. Blažević Blaž pričuvni domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1887., ranjen, upisan u Popis gubitaka 12.5.1915. (E10_56)  
53. Blažević Franjo domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1884., mrtav (umro 17.3.1915. u Valjevu u srpskom ratnom zarobljeništvu), upisan u Popis gubitaka 23.11.1916. (492_66)  
54. Blažević Franjo, vojnik u 96. (karlovačkoj) pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1877., ranjen, upisan u popis gubitaka 19.4.1917. (551_09)  
55. Blažević (Ludwig) Ludvig, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1892., ranjen, upisan u popis gubitaka 29.3.1915. (151_08)
- Blažević Ludvik (Staro Selo, Krmpote, 3.3.1892 – 1914/1918), sin Marka i Matije r. Vukelić (Krmpote, 1860). Žrtva I. svjetskog rata, poginuo je kao domobran u carskoj austrougarskoj vojsci - izvor: Krsto Zoričić, Prilozi za Novljanski biografski leksikon  
56. Blažević Marijan, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Jadranova (Sv. Jakov Šiljevica), rođen 1895., ranjen, upisan u popis gubitaka 7.6.1916. (429_07)  
57. Blažević Tomo, pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1889., ratni zarobljenik, Rusija, upisan u popis gubitaka 22.12.1915. (340_08)
- Blažević Tomo – Mežnjarov (Staro Selo, Krmpote[1], 17.12.1889 – Krmpote, 16.8.1979), sin Ivana i Antonije (Krmpote, 6.6.1854 – 5.6.1936); supruga Tonka r. Butorac (Krmpote, 28.6.1890 – 1978). – izvor: Krsto Zoričić, Prilozi za Novljanski biografski leksikon    
58. Blažević Tomo, pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Novoga, rođen 1887., ranjen, upisan u popis gubitaka 6.2.1915. (121_09)  
59. Blažičević (Blažićevič) Nikodem, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji iz Grižana, rođen 1893., ranjen, upisan u Popis gubitaka 29.3.1916. (400_07)
- Blažičević Nikodem iz Grižana, Barci 76, rođen 14.9.1893. je sin Kuzme i Klare r. Kovač,  suprug Marije r. Starčević (iz Liča) i brat Blaža, Josipa, Bartola, Marije i Tonke – izvor: Stališ duša župe Grižane  
60. Blažić Franjo (Franz) vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1893., ratni zarobljenik, Niš, Srbija, upisan u popis gubitaka 5.6.1915. (188_08)
- Blažić Franjo iz Grižana, Bašunje 22, rođen 17.2.1893. je sin Stjepana i Urse r. Mužević i brat Rajmonda i Antona, nestao u ratu – izvor: Stališ duša župe Grižane  
61. Blažić Ivan domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Drivenika, rođen 1892., ratni zarobljenik, Niš, Srbija, upisan u Popis gubitaka 30.6.1915. (202_09)
- Blažić Ivan iz Triblja, Belobrajići 3[2], rođen 29.11.1892. je sin Mikule i Marte r. Miklić i suprug Mare r. Belobrajić – izvor: Stališ duša župe Tribalj  
62. Blažić Ivan, pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Crikvenice, rođen 1883., ranjen, upisan u popis gubitaka 27.3.1915. (150_08)  
63. Blažić Josip, pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Drivenika, rođen 1880., ranjen, upisan u popis gubitaka 28.3.1916. (399_09)  
64. Blažić Stipan, pučki ustaša u 79. pješačkoj pukovniji, iz Crikvenice, rođen 1895., ranjen, upisan u popis gubitaka 23.11.1916. (492_07)  
65. Blažić Stjepan (Stefan), vojnik u 96. (karlovačkoj) pješačkoj pukovniji, iz Drivenika, rođen 1896., ranjen, upisan u popis gubitaka 17.3.1916. (394_08)

_________________________________         

[1] Porezna općina Krmpote bila je dio Upravne općine Ledenice
[2] Selo Belobrajići pripadalo je župi Tribalj i Upravnoj općini Drivenik

Podijelite