Vinodolci u Velikom ratu (30)

1 - General Pavao pl. Puhalo od Brloga (izvor: wikipedia)
2 - Teški ranjenici na željezničkoj stanici u Ajdovčini (izvor: www.gwpda.org)

426. Strizić Stjepan (originalni upis Stefan), pučki ustaša - inžinjerac u 13. inžinjerskoj bojni, iz Bribira, rođen 1897., ratni zarobljenik (u rumunjskom ratnom zarobljeništvu), upisan u popis gubitaka 19.4.1917. (551_55)
- Strizić Stjepan, Bribir, Kičeri 24/19, rođen 26.12.1897. je sin Ivana i Vincence rođ. Dražić iz Ugrini 21 i brat Vicka i Kate, umro 1917. u Rumunjskoj (izvor: Zavičajnik Bribira)

427. Suden Franjo (originalni upis Franz), inžinjerac u 13. inžinjerskoj bojni, iz Bribira, rođen 1890., ranjen, upisan u popis gubitaka 15.9.1915. (266_39)
- Suden Franjo, Bribir, Sv.Mikula 17/21, rođen 4.10.1890. je sin Ivana i Jelene rođ. Pipinić iz Dragaljina 28, suprug Marije rođ. Suden iz Sv.Mikule 39 i otac Ivana i Jelene, poginuo u ratu 1.9.1918. (izvor: Zavičajnik Bribira)

428. Svetić Grga, pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1883., ranjen, upisan u popis gubitaka 27.3.1915. (150_41)

429. Svetić Mijo, domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Novoga, rođen 1897., ranjen, upisan u popis gubitaka 27.6.1916. (435_57)

430. Svetić (Svetićv) Pavao, pučki ustaša u 79. pješačkoj pukovniji, iz Krmpota, rođen 1892., ratni zarobljenik, Rusija, upisan u popis gubitaka 29.3.1917. (544_57)

431. Šarar Bartol, lovac u 31. (zagrebačkoj) lovačkoj bojni, iz Grižana, rođen 1895., ratni zarobljenik, Schilowskij Rudnik, Gouvernement Jekaterinoslaw[1], Rusija, upisan u popis gubitaka 21.12.1916. (505_45)
- Šarar Bartol, Grižane, Miroši 4, rođen 24.8.1895. je sin Mihe i Mare r. Hreljac, suprug Marije r. Miroš iz Miroši 1, otac Slavka, Ane i Veronike i brat Luke, Šimuna i Marije (izvor: Stališ duša župe Grižane)

432. Šegavčić Ivan, razvodnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Bribira, rođen 1892., ranjen, upisan u popis gubitaka 28.3.1916. (399_52)
- Šegavčić Ivan, Bribir, Sv.Vid 29/25, rođen 14.10.1892. je sin Šimuna i Kate rođ. Tomičević, boravište u Sarajevu (izvor: Zavičajnik Bribira)

433. Šegulja Franjo (Wolfgang Franz), pučki ustaša u 79. pješačkoj pukovniji, iz Drivenika[2], rođen 1894., poginuo 6.3.1915., upisan u popis gubitaka 29.3.1916. (400_46)
- Volfang Fran Šegulja zakoniti je sin Adama i Ane rođ. Matetić, iz Jadranova, Šiljevica kbr. 30/6, rođen 24.10.1894., krstio ga je Juraj Štanfel, župnik, umro je 6.3.1915. (izvor: Matična knjiga rođenih župe Sv. Jakov Šiljevica)

434. Šegulja Ivan (Johann), pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Drivenika, rođen 1886., ranjen, upisan u popis gubitaka 28.3.1916. (399_52)
- Ivan Šegulja zakoniti je sin Adama i Ane rođ. Matetić, iz Jadranova, Šiljevica kbr. 30, rođen 22.10.1886., krstio ga je Franjo Mikuličić, župe upravitelj, vjenčan 30.1.1911. Matica vjenčanih red. broj 3, drugi put vjenčan s Marijom Perhat dne 27.4.1918., umro je u Jadranovu 29.3.1965. (izvor: Matična knjiga rođenih župe Sv. Jakov Šiljevica)

435. Šegulja (Segulja) Stjepan (Stefan), pričuvni domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Drivenika, rođen 1878., ratni zarobljenik, Asinara[3], Italija, upisan u popis gubitaka 23.11.1916. (492_50)
- Stjepan Šegulja zakoniti je sin Stjepana i Katarine rođ. Grbčić, iz Jadranova, Šiljevica kbr. 21, rođen 7.9.1878., krstio ga je Pavo Sekulja, župnik (izvor: Matična knjiga rođenih župe Sv. Jakov Šiljevica)

436. Šimac Ciprijan, pučki ustaša u 79. pješačkoj pukovniji, iz Bribira, rođen 1894., ranjen, upisan u popis gubitaka 29.3.1916. (400_47)
- Šimac Ciprijan, Bribir, Podgori 52/21/16, rođen 26.9.1894. je sin Josipa i Jele rođ. Antonić iz Podgori 34, suprug Zore iz Podgori 50, otac Josipa i Jelene i brat Ane, Franjice i Stjepana, umro 1942. u Kanadi (izvor: Zavičajnik Bribira)

437. Šimac Franjo, pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Bribira, rođen 1887., ratni zarobljenik, Pensa[4], Rusija, upisan u popis gubitaka 28.9.1915. (277_43)
- Šimac Franjo, Bribir, Kričina 2/2, rođen 17.8.1887. je sin Franja i Jelene rođ. Ivanković iz Kričine 53 i brat Barbare, Brigite, Ivana i Josipa (izvor: Zavičajnik Bribira)

438. Šimac (Sinac) Ivan (Johann), vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Bribira, rođen 1891., ratni zarobljenik, Rusija, upisan u popis gubitaka 22.12.1915. (340_42)
- Šimac Ivan, Bribir, Kričina 2/2, rođen 19.12.1891. je sin Franja i Jelene rođ. Ivanković iz Kričine 53, suprug Margarete rođ. Mavrić iz Grižana, otac Jelene i Danice i brat Barbare, Brigite, Franja i Josipa (izvor: Zavičajnik Bribira)

439. Šimac Ivan, domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Bribira, rođen 1892., ranjen, upisan u popis gubitaka 12.5.1915. (E10_56)
- Šimac Ivan, Bribir, Kričina 4/53, rođen 13.10.1892. je sin Mate i Lucije rođ. Vlastelić iz Kričine 21, suprug Jelene iz Podskoči 61, otac Milke i Marije i brat Marije, Jelene, Katarine i Rafaela (izvor: Zavičajnik Bribira)

440. Šimac (Simac) Mate, pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Bribira, rođen 1883., ranjen, upisan u popis gubitaka 27.3.1915. (150_38)

_________________________

[1] Glavni grad regije Jekaterinoslaw bio je grad Jekaterinoslav, današnji Dnjepar u Ukrajini
[2] Porezna općina Sv. Jakov Šiljevica pripadala ja Upravnoj općini Drivenik
[3] Asinara je mali otok u Italiji nedaleko sjeverne obale Sardinije
[4] Penza je grad u Rusiji 700 km jugoistočno od Moskve

Podijelite