Vinodolci u Velikom ratu (28)

1 - Konj - vjeran vojnikov pratitelj
2 - Zastavnik (Fähnrich) (foto iz Državnog arhiva u Osijeku)

396. Skočilić (originalni upis Skočilič) Josip (Josef), pučki ustaša u 96. (karlovačkoj) pješačkoj pukovniji, iz Bribira, rođen 1873., ratni zarobljenik, umro 17.9.1916. u St. Michael al Tagliamento[1], upisan u popis gubitaka 26.11.1918. (702_55)
- Skočilić Josip, Bribir, Štale 96/80, rođen 12.10.1873. je sin Skočilić udove Kate, Matine, suprug Marije r. Dobrotinić iz Sv. Vida 26 i otac Albine, Cecilije i Anđelike, umro 17.9.1916. u talijanskoj bolnici br. 232 u Tagliamentu (izvor: Zavičajnik Bribira)  

397. Skočilić Jure, pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Crikvenice, rođen 1886., ranjen, upisan u popis gubitaka 6.2.1915. (121_36)  

398. Skočilić Maksimilian, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Bribira, rođen 1892., ranjen, upisan u popis gubitaka 28.3.1916. (399_53)
- Skočilić Maksimilijan, Bribir, Štale 101/87, rođen 12.10.1892. je sin Stjepana i Marije r. Brozičević iz Podugrinca 20, preselio se u Kičeri kbr. 37/38 za zeta, suprug Francike r. Strizić iz Kičeri 37/38, otac Vinka i Marije i brat Stipana, Rudolfa i Ivana, umro 9.7.1927. (izvor: Zavičajnik Bribira)  

399. Skomerža (Skomeža) Josip (Joseph), poručnik u pričuvi  u 16. (bjelovarskoj) pješačkoj pukovniji, iz Crikvenice, rođen 1883., ratni zarobljenik, Monte Narba San Vito[2], (bio je prijavljen kao ratni zarobljenik u Nišu), upisan u popis gubitaka 18.5.1916. (422_65)
- Josip Benjamin Alberto Skomerža, zakoniti je sin Ivana (trgovac) i Marije rođ. Geržković, iz Crikvenice kbr. 23, rođen 23.1.1883., krstio ga je Aleksandar Car, župnik, sklopio ženidbu sa Nadom Trinajstić u Volovskom dne 9.12.1920., prema Matičnoj knjizi umrlih Crikvenica umro je 22.2.1969. u Crikvenici (izvor: Matična knjiga rođenih župe Crikvenica)
- Godine 1914. odlazi u rat. Zarobljen je 1915. godine i prolazi križni put preko Srbije i Albanije pa iz Drača brodom u Sardiniju, gdje je dočekao kraj rata, a 1919. se vraća u Crikvenicu (izvor: Vladimir Uremović, Crikvenica ne zaboravlja)  

400. Skomerža Martin, vodnik (jednogodišnji dragovoljac) u 11. domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Crikvenice, rođen 1882., ranjen, upisan u popis gubitaka 20.1.1917. (515_05)
- Martin Skomerža, zakoniti je sin Martina (pomorac) i Marije rođ. Ivančić, iz Crikvenice kbr. 19, rođen 2.9.1882., krstio ga je Aleksandar Car, župnik, prema obavjesti NO općine Petrinja umro je 11.2.1960. u Petrinji (izvor: Matična knjiga rođenih župe Crikvenica)  

401. Smojver Mladen (Mladin), vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Novoga, rođen 1897., ranjen, upisan u popis gubitaka 9.6.1916. (430_50)
- Mladen Smojver, zakoniti je sin Mikule i Marije rođ. Celer, iz Novoga, rođen 3.10.1897., krstio ga je Vinko Sokolić, kapelan, prema obavjesti NO općine Stari Grad, Rijeka umro je 31.12.1957. u Rijeci (izvor: Matična knjiga rođenih župe Novi)  

402. Smolčić Anton, pričuvni domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1888., ratni zarobljenik, Vranje, Srbija, upisan u popis gubitaka 30.6.1915. (202_41)
- Anton Smolčić, zakoniti je sin Blaža i Mare rođ. Ban, iz Ledenica, Vojsko kbr. 59, rođen 12.6.1888., krstio ga je Matej Butković, župnik, umro je 6.12.1979. u Rijeci (izvor: Matična knjiga rođenih župe Ledenice)  

403. Sobol Josip, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1892., ranjen, upisan u popis gubitaka 3.10.1916. (472_51)
- Sobol Josip, Grižane, Grižane 13, rođen 21.8.1892. je sin Josipa i Marije r. Likarić, brat Juraja, Ivana, Ljubice i Tonke, umro u 9.5.1916. u bolnici usijed rana zadobivenih u ratu u Rusiji (izvor: Stališ duša župe Grižane)  

404. Sokolić Franjo, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Novoga, rođen 1894., ratni zarobljenik, Rusija, upisan u popis gubitaka 22.12.1915. (340_42)  

405. Sokolić Gašpar (Gaspar), vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Novoga, rođen 1891., ranjen, upisan u popis gubitaka 29.3.1916. (400_48)
- Sokolić Gašpar - Verica, Pećar (Biledžik, Turska, 5.4.1891. - Sarajevo, 5.9.1964.), sin Tome Josipovog i Ane r. Ilyes (Temišvar), prva supruga Marija r. Radetić - Kovačica (Novi, 2.11.1896. - Sarajevo, 13.12.1929.), kći Josipa Tominog, druga Marija r. Dobrec - Leprinka (Novi, 24.2.1901.), Ivanova, treća Marija r. Sokolić. Umjetnički kovač u Novom, zanat je izučio u Rumunjskoj, gdje mu je radio i otac. U Novom je radio do 1930., kada se seli u Sarajevo. Brat Andre Ivan rodio se u Bukureštu (10.10.1882.), a Nikola u Novom (27.9.1887.). Sin Oskar od prve supruge rodio se u Novom (11.11.1919.), a Franjo od druge u Sarajevu (2.8.1934.). (izvor: Krsto Zoričić, Prilozi za Novljanski biografski leksikon)  

406. Sokolić Ivan, domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Novoga, rođen 1875., ratni zarobljenik, Rusija, upisan u popis gubitaka 3.10.1916. (472_51)
- Ivan Sokolić, zakoniti je sin Matije i Marije rođ. Žvanović, iz Novoga, rođen 26.11.1875., krstio ga je Anton Mudrovčić, kanonik modruški (izvor: Matična knjiga rođenih župe Novi)  

407. Spoja Anastazije (Anastasije), vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Bribira, rođen 1882., ranjen, umro 24.5.1915., upisan u popis gubitaka 27.4.1916. (413_46)
- Spoja Anastazije, Bribir, Jargovo 38/26, rođen 13.4.1883.[3] je sin Josipa i Marije r. Spoja, suprug Marije, otac Ivana i Mate i brat Josipa, poginuo na ratištu 24.5.1915. (izvor: Zavičajnik Bribira)  

408. Stanić Ivan, pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Bribira, rođen 1888., poginuo 21.10.1914., upisan u popis gubitaka 27.3.1915. (150_40)  

409. Stanić (Stanic) Nikola, vojnik u 135. pješačkoj pukovniji, iz Bribira, rođen 1898., ranjen, upisan u popis gubitaka 29.1.1919. (708_55)
- Stanić Nikola, Bribir, Sv.Vid 24, rođen 4.9.1898. je sin Jure i Marije, suprug Romane r. Dražić iz Jargova 29, otac Radovana i brat Stanislava, Vladislava, Maksimilijana i Marije (izvor: Zavičajnik Bribira)  

410. Stanić Srećko (Felix), vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Bribira, rođen 1892., ratni zarobljenik, Niš, Srbija, upisan u popis gubitaka 29.3.1915. (151_37)
- Stanić Srećko, Bribir, Sv.Vid 7, rođen 23.8.1892. je sin Mate i Kate, suprug Justine r. Dražić iz Podugrinca 23, otac Mate, Juraja, Srećka i Katarine i brat Ludmile, Rafaela, Matije i Stjepana (izvor: Zavičajnik Bribira)  

____________________________- 

[1] mjesto nedaleko Venecije u regiji Veneto u Italiji
[2] malo mjesto na jugu Sardinije u Italiji
[3] Godina rođenja (1883.) u Zavičajniku se razlikuje od godine rođenja (1882.) u Popisu gubitaka, ali nije sporno da se radio o istoj osobi.

Podijelite