Vinodolci u Velikom ratu (26)

1 - Talijanska torpiljarka u Zadru 1918.g.
2 - Austrijski top Morzer kalibra 30,5 cm
 (iz Kataloga izložbe "Veliki rat" Državnog arhiva u Zadru 2014.g.)

366. Perhat (originalni upis Prhad) Angel, pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Drivenika[1], rođen 1880., ranjen, upisan u popis gubitaka 27.3.1915. (150_34)
- Angjeo Prhat, zakoniti sin Ivana i Marije rođ. Prhat, iz Jadranova, Kloštar kbr. 2, rođen je 26.8.1880., krstio ga je pop Pavo Sekulja, župnik (izvor: Matična knjiga rođenih župe Sv. Jakov Šiljevica)  

367. Perhat (Prhat) Ivan (Ivan Bonaventura), pričuvni domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Drivenika, rođen 1889., ratni zarobljenik, Niš, Srbija, upisan u popis gubitaka 30.6.1915. (202_36)
- Bonaventura Ivan Perhat, zakoniti sin Vicka i Marije rođ. Vičić, iz Jadranova, Katun kbr. 8, rođen je 13.7.1889., krstio ga je Juraj Štanfel, župnik, dana 1.2.1914. vjenčao se s Anđelom Perhat (izvor: Matična knjiga rođenih župe Sv. Jakov Šiljevica)  

368. Perhat (Prhat) Mate, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Drivenika, rođen 1886., ratni zarobljenik, upisan u popis gubitaka 29.4.1916. (414_42)
- Matij Prhat, zakoniti sin Luke i Marije rođ. Knez, iz Jadranova, Kloštar 25, rođen je 21.12.1886., krstio ga je Fr. Mikuličić župe upravitelj, dana 23.1.1910. vjenčao se s Marijom Grbčić (izvor: Matična knjiga rođenih župe Sv. Jakov Šiljevica)  

369. Perhat (Prhat) Mate, pučki ustaša u 79. pješačkoj pukovniji, iz Drivenika, rođen 1895., ranjen, upisan u popis gubitaka 23.11.1916. (492_45)
- Mate Prhat, zakoniti sin Ignaca i Marije rođ. Jurotić, iz Jadranova, Kloštar kbr. 29, rođen je 10.9.1895., krstio ga je Juraj Štanfel, župnik, sklopio ženidbu s Dragicom Brnić Kl. 20 dne 25.1.1925., kao udovac sklopio ženidbu sa Anom Brnić 19.1.1928. (izvor: Matična knjiga rođenih župe Sv. Jakov Šiljevica)  

370. Peričić Ivan (Ivan Anton), vodnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Novoga, rođen 1892., ratni zarobljenik, upisan u popis gubitaka 29.3.1916. (400_40)  

371. Petrinović Josip (Joso), vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Novoga, rođen 1892., ranjen, upisan u popis gubitaka 29.3.1916. (400_41)    

372. Pilaš Franjo (Franz), vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1884., ratni zarobljenik, Niš, Srbija, upisan u popis gubitaka 5.6.1915. (188_35)
- Pilaš Franjo, Grižane, Kostelj 120, rođen 28.3.1884. je sin Ivana i Ane r. Stipaničić, brat Karla, suprug Marije r. Jerčinović iz Drivenika, Rudenice 3 i otac Zlate i Ane (izvor: Stališ duša župe Grižane i Stališ duša župe Drivenik)  

373. Pilaš Grga, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1893., ranjen, upisan u popis gubitaka 29.3.1915. (151_32)
- Pilaš Grgo, Grižane, Kostelj 20, rođen 11.1.1893. je sin Stjepana i Matejke r. Balas, suprug Marije r. Marušić, otac Stjepana i Veronike i brat Stjepana, Ivana, Marije i Kate, umro 1920. u Zagrebu (izvor: Stališ duša župe Grižane)  

374. Pilaš Ivan, domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1893., ratni zarobljenik, Tschembar, Gouvernement Pensa, Rusija, upisan u popis gubitaka 23.11.1916. (492_43)
- Pilaš Ivan, Grižane, Baretići 3, rođen 17.9.1893. je sin Jeronima i Suzane r. Baretić, suprug Rozare r. Tulić, otac Suzane i brat Nikole, Mihovila, Stjepana, Dragutina, Jele, Marije i Danice, poginuo kao vojnik u Nadvorni[2], Galicija (izvor: Stališ duša župe Grižane)  

375. Pilaš Ivan, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1891., ranjen, upisan u popis gubitaka 27.3.1915. (150_33)
- Pilaš Ivan, Grižane, Kostelj 9, rođen 9.12.1891. je sin Grge i Jele r. Mužević, suprug Ane r. Marušić, otac Grge, Mate, Marije i Zorke i brat Mate, Stjepana, Marije, Jele, Kate i Dragice, umro 28.1.1926. (izvor: Stališ duša župe Grižane)  

376. Pilaš Marko, domobran u 28. (osječkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1874., ratni zarobljenik, upisan u popis gubitaka 29.7.1915. (223_39)  

377. Pilaš Mihovil (Mihael), vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1893., ranjen, upisan u popis gubitaka 29.3.1916. (400_41)
- Pilaš Mihovil, Grižane, Baretići 1, rođen 20.9.1893. je sin Jure i Jele r. Bolješić i brat Josipa, Grge, Marije, Ljube i Danice (izvor: Stališ duša župe Grižane)  

378. Pipinić Eduard, domobran u 25. (zagrebačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Bribira, rođen 1891., poginuo 9.10.1914., upisan u popis gubitaka 4.2.1915. (120_32)  

379. Piškulić (Piskulić) Ivan, domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Novoga, rođen 1879., poginuo 17.2.1915., upisan u popis gubitaka 30.6.1915. (202_35)
- Piškulić Ivan - Škomerža (Korenica, 20.6.1879. - Srbija, 17.2.1915.), sin Katarine r. Maričić (Novi, 24.11.1841.), udovice Antona Piškulića - Juraša, S Pridola (Novi, 8.9.1838. – Novi, 22.4.1875.), Grginog, prva supruga Dragojla r. Sokolić - Pećarica, Grego (Novi, 14.8.1881. – Novi, 2.1.1908.), Petrova, druga Francika r. Kabalin - Perić (Novi, 8.10.1881.), kći Jurja Antonovog. Njegovi potomci po prvoj supruzi Dragojli nose nadimak Pećari, a po drugoj Perići. Zidar, žrtva 1. svjetskog rata, kao domobran u austrougarskoj vojsci poginuo je u ratu u Srbiji (izvor: Krsto Zoričić, Prilozi za Novljanski biografski leksikon)  

380. Piškulić (Piskulić) Vinko, pričuvni vodnik u sanitetu (SanTrp. SanAbt. 26), iz Novoga, rođen 1888., ratni zarobljenik, Asinara[3], Italija, upisan u popis gubitaka 3.2.1917. (520_38)
- Piškulić Vladimir – Mikin, Spod Biškupije (Sv. Jakov, Šiljevica, 12.7.1888. - 23.6.1935.), sin Matije Ivanovog i Franice r. Šnauz (Trsat, 9.3.1861.), prva supruga Pierina r. Padovan, druga Paula (iz Dubrovnika). Podvornik u Sušaku u Gradskoj sekciji. Imao je braću Ljubu - Amata (12.10.1882.) i Josipa (14.3.1887.) rođene u Sv. Jakovu, Šiljevici gdje im je otac bio financ, ali su bili zavičajni u Novom. Sinovac mu je Oskar (Žuti) (Rijeka, 29.3.1920.), Josipov (izvor: Krsto Zoričić, Prilozi za Novljanski biografski leksikon)
- Vladimir Vinko Piškulić, zakoniti sin Mate kr. financa i Franke rođ. Snauc, iz Jadranova, (Šiljevica) Sv. Jakov, rođen je 12.7.1888., krstio ga je Juraj Štanfel upravitelj župe, nadležan u Novom (izvor: Matična knjiga rođenih župe Sv. Jakov Šiljevica)

___________________________________

[1] Porezna općina Sv. Jakov Šiljevica pripadala ja Upravnoj općini Drivenik
[2] Nadvorna je mjesto na zapadu Ukrajine
[3] Asinara je mali otok u Italiji nedaleko sjeverne obale Sardinije  

Podijelite