Vinodolci u Velikom ratu (24)

1 - Improvizirana ispovjedaonica
2 - Telefonisti 25. pukovnije (iz Kataloga izložbe "Veliki rat" Državnog arhiva u Zadru 2014.)

Mavrić (originalni upis Mowrić) Ivan, pučki ustaša u 79. pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1894., ratni zarobljenik, Sadonsk [1], Gouvernement Woronesh, Rusija, upisan u popis gubitaka 29.3.1917. (544_41) - Mavrić Ivan, Grižane, Mavrići 54, rođen 7.12.1894. je sin Mihe i Luce r. Vlastelić, suprug Kate r. Blažičević iz Barci 23, otac Ljubice i Marije i brat Tome, Janka, Mihe, Božice, Marije, Jele i Milke (izvor: Stališ duša župe Grižane)

Mavrić Martin Tomin (Mavrić Martin des Tomas), vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1892., ratni zarobljenik, Niš, Srbija, upisan u popis gubitaka 29.3.1915. (151_26)
- Mavrić Martin, Grižane, Mavrići 24, rođen 17.9.1892. je sin Tome i Ane r. Mavrić, suprug Marije r. Mavrić iz Mavrići 20, otac Tome i Martina i brat Andre, Mihe, Tome, Šimuna, Marije, Bare, Ane i Viktorije (izvor: Stališ duša župe Grižane)

Mavrić Mato, pučki ustaša u 96. (karlovačkoj) pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1896., ranjen, upisan u popis gubitaka 9.8.1917. (606_30)
- Mavrić Mate, Grižane, Mavrići 18, rođen 3.10.1896. je sin Vicka i Bare r. Mavrić, suprug Urse r. Barac iz Mavrići 51, otac Mihovila, Bare i Nevenke i brat Luke, Tome, Ivana i Vicka (izvor: Stališ duša župe Grižane)

Mavrić Mirko, zastavnik u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1893., ratni zarobljenik, Torzshok[2], Gouvernement Twer, Rusija, upisan u popis gubitaka 21.9.1916. (467_04)
- Mavrić Mirko, Grižane, Grižane 54, rođen 8.11.1893. je sin Stjepana i Margarete r. Žafaranić, suprug Zagorke r. Bogdanović iz Kragujevca, vjenčan u Beogradu 7.2.1929., pravnik (izvor: Stališ duša župe Grižane)

Miharija (Misharija) Martin, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Drivenika[3], rođen 1893., ranjen, upisan u popis gubitaka 29.3.1915. (151_28)
- Martin Luka Miharija, zakoniti sin Jakova i Anđeline rođ. Grbčić, iz Jadranova, Šiljevica kbr. 20, rođen je 18.10.1893., krstio ga je Juraj Štanfel, župnik, 9.11.1919. vjenčao se sa Stankom Grbčić, umro u Jadranovu 15.11.1970. (izvor: Matična knjiga rođenih župe Sv. Jakov Šiljevica)

Mikić Mate, pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Bribira, rođen 1882., ranjen, upisan u popis gubitaka 27.4.1916. (413_32)
- Mate Mikić, zakoniti sin Mate i Ane rođ. Zlatić, iz Bribira, Podskoči 22, rođen je 5.2.1882., krstio ga je Petar Car, kanonik, arhiđakon, vjenčao se 5.2.1902. sa Marijom Tus iz Podskoči 26, umro u Bribiru 21.1.1961. (izvor: Matična knjiga rođenih župe Bribir)
- Mikić Mate, sin Mate i Ane, iz Bribira, Podskoči 24/22, r. 5.2.1882., radnik, suprug Marije r. Tus iz Podskoči 26, otac Josipa, umro 21.1.1961. (izvor: Zavičajnik Bribira)

Miletić Mate, desetnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1892., ranjen, upisan u popis gubitaka 23.11.1916. (492_37)
- Mate Miletić, zakoniti sin Tome i Marije rođ. Kalanj, iz Klenovice kbr. 19, rođen je 15.11.1892., krstio ga je Matej Butković, župnik (izvor: Matična knjiga rođenih župe Ledenice)

Milošević Martin, domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Lednica, rođen 1893., ratni zarobljenik, Rusija, upisan u popis gubitaka 24.4.1917. (559_37)
- Martin Milošević, zakoniti sin Grge i Matije rođ. Butković, iz Polja kbr. 16, rođen je 9.11.1893., krstio ga je Matej Butković, župnik (izvor: Matična knjiga rođenih župe Ledenice)

Miroš (Mireš) Mate, pučki ustaša u 79. pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1894., ranjen, upisan u popis gubitaka 29.3.1916. (400_35)
- Miroš Mate, Grižane, Miroši 17, rođen 24.4.1894. je sin Stjepana i Rože r. Miroš, suprug Ane r. Andrijaš i otac Stjepana i Daniela (izvor: Stališ duša župe Grižane)

Mužević Franjo, domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1895., ranjen, upisan u popis gubitaka 12.5.1916. (420_37)
- Mužević Fran, Grižane, Blaškovići 4, rođen 22.12.1895. je sin Frana i Marije r. Citković i brat Rudolfa, Martina, Dragutina, Juraja i Anđelike, umro 5.12.1915. (izvor: Stališ duša župe Grižane)

Mužević Karlo, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1892., poginuo 11.12.1914., upisan u popis gubitaka 29.3.1915. (151_28)
- Mužević Karlo, Grižane, Kostelj 112, rođen 2.11.1892. je sin Stjepana i Kate r. Katunar, suprug Jele r. Knez i brat Ivana, Jele, Marije i Kate, umro 8.12.1914. (?) u Srbiji (izvor: Stališ duša župe Grižane)

Mužević (Mužewić) Luka, pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1880., ratni zarobljenik, Schillowskij Rudnik, Gouvernement Jekaterinoslaw[4], Rusija, upisan u popis gubitaka 29.3.1917. (544_42) - Mužević Luka, Grižane, Kostelj 25, rođen 18.10.1880. je sin Ivana i Marije r. Knez, suprug Suzane r. Barbarić, otac Mihovila, Ivana, Luke, Matije, Kate i Marije i brat Mihe, Tome i Kate, s obitelji odselio u Ameriku, St.Louis (izvor: Stališ duša župe Grižane)

Papić Franjo, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1892., ranjen, upisan u popis gubitaka 27.3.1915. (150_31)
- Papić Franjo, Grižane, Grižane 29, rođen 16.10.1892. je sin Ivana i Marije, suprug Ane r. Blaž i brat Filipa, Ivana, Mikule, Krunoslava, Margarete i Kate, umro u Petrovcu u Bosni 31.10.1922. (izvor: Stališ duša župe Grižane)

Papić Krunoslav, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1890., ranjen, upisan u popis gubitaka 29.3.1916. (400_39)
- Papić Krunoslav, Grižane, Grižane 29, rođen 6.1.1890. je sin Ivana i Marije i brat Filipa, Ivana, Mikule, Franja, Margarete i Kate, nestao u Rusiji (izvor: Stališ duša župe Grižane)

Papić Stjepan, pučki ustaša u u 79. pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1894., ranjen, upisan u popis gubitaka 29.3.1916. (400_39)
- Papić Stjepan, Grižane, Marušići 22, rođen 19.8.1894. je sin Jakova i Franke r. Lušičić i brat Andre, Ivana, Mate, Mihovila, Dragutina, Marije, Jele i Ane, navodno poginuo na ratištu u Rusiji (izvor: Stališ duša župe Grižane)

____________________________________

[1] Sadonsk, grad u Rusiji, regija Woronesh
[2] Torzshok, grad u regiji Tver u Rusiji
[3] Porezna općina Sv. Jakov Šiljevica pripadala ja Upravnoj općini Drivenik
[4] Glavni grad regije Jekaterinoslaw bio je grad Jekaterinoslav, današnji Dnjepar u Ukrajini

Podijelite