Vinodolci u Velikom ratu (23)

1 - U rovu
2 - Američki lovac (iz Kataloga izložbe "Veliki rat" Državnog arhiva u Zadru 2014.)

Popis stradalih vojnika Kotara Crikvenica (22. dio)

321. Marušić Luka (originalni upis Lukas), inžinjerac u inžinjerskoj bojni br. 13, iz Grižana, rođen 1894., ratni zarobljenik, Schilowsky-Rudnik, Gouvernement Jekaterinoslaw[1], Rusija, upisan u popis gubitaka 21.10.1916. (480_34)
- Marušić Luka, Grižane, Kamenjak 44, rođen 9.9.1894. je sin Ive i Urse r. Crnić, suprug Marije r. Meleh iz Kostelja 74, otac Branka i brat Mihe, Ivana, Kate, Marije, Božice, Bare i Veronike (izvor: Stališ duša župe Grižane)

322. Marušić Mate, domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1892., ratni zarobljenik, Rusija, upisan u popis gubitaka 23.11.1916. (492_35)

323. Marušić Mihovil (Mihael), razvodnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Grižana, Kamenjak, rođen 1891., ratni zarobljenik, upisan u popis gubitaka 29.4.1916. (414_32)
- Marušić Miho, Grižane, Kamenjak 44, rođen 18.9.1891. je sin Ive i Urse r. Crnić, suprug Margarete r. Žafaranić iz Grižana 35, otac Ljubice i Marije Terezije i brat Ivana, Luke, Kate, Marije, Božice, Bare i Veronike (izvor: Stališ duša župe Grižane)

324. Marušić Stjepan (Stefan), vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1892., ranjen, upisan u popis gubitaka 27.3.1915. (150_27)
- Marušić Stjepan, Grižane, Miroši 19, rođen 19.8.1892. je sin Mihe i Kate r. Miroš i brat Lovre, Ivana, Urse, Marije i Štefanije, izgubljen u ratu u Srbiji 1914. (izvor: Stališ duša župe Grižane)

325. Marušić Tomo, pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1885., ranjen, upisan u popis gubitaka 29.3.1916. (400_33)

326. Mataija Joso, desetnik u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Krmpota, rođen 1877., ratni zarobljenik, Asinara[2], Italija, upisan u popis gubitaka 23.11.1916. (492_35)

327. Mataija Jure, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, mjesto rođenja nije upisano, rođen 1892., ranjen, upisan u popis gubitaka 27.3.1915. (150_27)

328. Mataija Vinko, pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1877., ranjen, upisan u popis gubitaka 29.3.1916. (400_33)
- Vinko Mataija, zakoniti sin Mihovila i Katarine rođ. Milošević, iz Ledenica kbr. 87, rođen 24.11.1877., krstio ga je Ivan Žanić, župnik (izvor: Matična knjiga rođenih župe Lednice)

329. Mataja Grga, lovac u 31. (zagrebačkoj) lovačkoj bojni, iz Ledenica, rođen 1895., ranjen, upisan u popis gubitaka 31.8.1916. (458_34)
- Mataija Grga - Sušić, Koze (Mataija Draga, Ledenice, 9.3.1895. - Novi, 20.2.1982.), sin Grge Milinog i Ane r. Stilin (Ledenice, 18.3.1860. - Ledenice, 22.2.1940.), supruga Barbara r. Milošević (Ledenice, 2.11.1895. - Novi, 28.6.1970.), šumski radnik i kirijaš, nositelj Partizanske spomenice 1941., sudionik NOB‑a od prosinca 1941., komandir seoske straže, nakon rata je bio čuvar u DIP‑ovoj pilani, djed mu je Mile (Ledenice, 23.9.1816.), brat Ivana Jove (Ledenice, 17. 1.1805.), Petrovog (izvor: Krsto Zoričić, Prilozi za Novljanski biografski leksikon)

330. Mataja Ivan, pričuvni domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1886., ratni zarobljenik, Prokuplje, Srbija, upisan u popis gubitaka 30.6.1915. (202_29)

331. Mataja Ivan, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1893., ranjen, upisan u popis gubitaka 29.3.1915. (151_26)
- Ivan Mataija, zakoniti sin Gabre i Marije rođ. Mataija, iz Ledenica, Zalipnik 84, rođen 3.7.1893., krstio ga je Matej Butković, župnik, umro 12.7.1944. u bolnici u Karlovcu (izvor: Matična knjiga rođenih župe Lednice)

332. Mataja Mile, vojnik u 96. (karlovačkoj) pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1876., ranjen, upisan u popis gubitaka 7.6.1916. (429_32)

333. Mataja Mile, pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1883., poginuo 10.11.1914., upisan u popis gubitaka 6.2.1915. (121_26)

334. Mataja Pavao, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1893., ranjen, upisan u popis gubitaka 29.3.1915. (151_26)

335. Matić Rafael, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1894., ranjen, upisan u popis gubitaka 29.3.1916. (400_33)

___________________________

[1] Glavni grad regije Jekaterinoslaw bio je grad Jekaterinoslav, današnji Dnjepar u Ukrajini
[2] Asinara je mali otok u Italiji nedaleko sjeverne obale Sardinije

Podijelite