Vinodolci u Velikom ratu (18)

1. Teška haubica na talijanskom ratištu
2. Ostaci srušenog zrakoplova(obje su fotografije Stjepana Sertića iz arhive Hrvatskog državnog arhiva)

Popis stradalih vojnika Kotara Crikvenica (17. dio)

246. Klarić Ivan, pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, mjesto rođenja nije upisano, rođen 1889., ranjen, upisan u popis gubitaka 27.3.1915. (150_20)

247. Klarić Mate (originalni upis Mato), pričuvni domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Drivenika, rođen 1885., ratni zarobljenik, Niš, Srbija, upisan u popis gubitaka 8.6.1915. (190_21)
- Klarić Mate, Drivenik, Klarići 49, rođen 14.7.1885. je sin Martina i Marije r. Klarić, suprug Kate r. Katunar, otac Matije i Ivana i brat Martina, Ivana, Franja i Tome (izvor: Stališ duša župe Drivenik)

248. Klarić Stanislav, pričuvni domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Drivenika, rođen 1887., ratni zarobljenik, Niš, Srbija, upisan u popis gubitaka 20.7.1915. (215_24)

249. Knez Filip, pričuvni domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1878., ratni zarobljenik, Niš, Srbija, upisan u popis gubitaka 15.12.1915. (336_23)
- Knez Filip, Grižane, Kostelj 70, rođen 12.4.1878. je sin Jure i Urse, suprug Jelene r. Tulić, otac Mateja, Filipa, Stjepana, Ane i Dragice, umro 6.12.1947. (izvor: Stališ duša župe Grižane)

250. Knez Lovro, pučki ustaša u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Drivenika, rođen 1894., ratni zarobljenik, Rusija, upisan u popis gubitaka 3.10.1916. (472_27)

251. Knez Martin, pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Drivenika, Goričine, rođen 1887., poginuo 8.3.1915., upisan u popis gubitaka 18.3.1916. (395_29)
- Knez Martin, Drivenik, Goričine 9, rođen 12.11.1886.[1]. je sin Andre i Kate r. Kuril, suprug Marije r. Kuzmić, otac Martina i brat Andre i Ivana, umro 10.3.1915. u Beniovi[2] (izvor: Stališ duša župe Drivenik)

252. Knez Mate, pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Drivenika, rođen 1887., ranjen, upisan u popis gubitaka 27.3.1915. (150_21)

253. Knez Stjepan, desetnik u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, mjesto rođenja nije upisano, rođen 1892., ratni zarobljenik, upisan u popis gubitaka 26.2.1916. (382_25)
- Knez Stjepan, Grižane, Antovo 9, rođen 16.8.1892. je sin Franja i Jele r. Kuzmić, suprug Matilde r. Pavletić i polubrat Marije, umro 4.8.1943. (izvor: Stališ duša župe Grižane)

254. Komadina Grga, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Krmpota[3], rođen 1894., ratni zarobljenik, Rusija, upisan u popis gubitaka 22.12.1915. (340_24)
- Komadina Grga (Pelivan) – Mataija (Zalipnik, Ledenice, 28.1.1894.–1914./18.), sin Grge Vickovog i Ane r. Buneta (Ledenice, 1.8.1854. - Ledenice, 14.4.1917.), druge očeve supruge. Žrtva 1. svj. rata, poginuo je kao vojnik austrougarske vojske. Otac Grga (Ledenice, 10.3.1850.) čija je prva supruga bila Ana r. Krmpotić (Ledenice, 7.8.1853. – Ledenice, 19.3.1889.), bio je „prihodnik” (imućniji posjednik) koji je uz Grgu imao sinove: Ivana (Ledenice, 5.1.1879.), Josipa - Joža (Ledenice, 15.2.1880.) i Antona (8.4.1899.), (izvor: Krsto Zoričić, Prilozi za Novljanski biografski leksikon)

255. Komadina Ivan, pučki ustaša u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1894., ratni zarobljenik, Zarizyn[4], Rusija, upisan u popis gubitaka 3.10.1916. (472_28)

256. Komadina Ivan (Johann), vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1878., ratni zarobljenik, Schillowskijrudnik, Gouvernement Jekaterinoslaw[5], Rusija, upisan u popis gubitaka 29.3.1917. (544_30)

257. Komadina Jakov (Jakov Bartol), vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1892., ranjen, upisan u popis gubitaka 29.3.1916. (400_26)

258. Komadina Josip (Josef), vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1893., ratni zarobljenik, Krasny Kut[6], Gouvernement Samara, Rusija, upisan u popis gubitaka 22.12.1915. (340_24)

259. Komadina Luka, pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, mjesto rođenja nije upisano, rođen 1884., ranjen, upisan u popis gubitaka 29.3.1915. (151_21)

260. Komadina Vicko, pričuvni domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Krmpota, rođen 1875., ratni zarobljenik, Malmyž[7], Gouvernement Wjatka, Rusija, upisan u popis gubitaka 23.11.1916. (492_26)

_______________________________________

[1] Godine rođenja (1886. i 1887.) i datumi smrti (10.3.1915. i 8.3.1915.) Martina Kneza su različiti u ova dva dokumenta, ali nije sporno da se odnose na njega
[2] Beniova je selo u Ukrajini neposredno uz granicu sa Poljskom i nedaleko tromeđe Ukrajine, Poljske i Slovačke.
[3] Krmpote su pripadale Upravnoj općini Ledenice
[4] Zarizyn, grad u Rusiji, danas Volgograd
[5] Glavni grad regije Jekaterinoslaw bio je grad Jekaterinoslav, današnji Dnjepar u Ukrajini
[6] Krasny Kut, grad u Rusiji
[7] Malmyzh, grad u Rusiji

Podijelite