Vinodolci u Velikom ratu (12)


2 - Austrougarski vojnici u borbi na talijanskom bojištu (izvor: arhive Hrvatskog državnog arhiva)
1 -  Osmrtnica Matije Ferkovića iz Novoga

Popis stradalih vojnika Kotara Crikvenica (11. dio)    

156. Ferković Josip Franjov (originalni upis Josif des Franjo), pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1892., ratni zarobljenik, Veles, Srbija, upisan u popis gubitaka 13.7.1915. (209_16)  

157. Ferković Martin, vojnik u 96. (karlovačkoj) pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1883., ranjen, upisan u popis gubitaka 16.9.1916. (465_14)
- Martin Frković, sin Frana i Marije r. Pađen, Ledenice kbr. 86, rođen 5.11.1883.
- izvor: Matična knjiga rođenih župe Ledenice  

158. Ferković Matija (Matijas), natporučnik u 28. (osiječkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Novoga, rođen 1887., poginuo, upisan u popis gubitaka 9.1.1915. (097_04)
- Ferković Matij (Novi, 31.7.1887. – Srbija, 21.9.1914.), sin Blaža mlađeg, Nikolinog i Barbare r. Kratofil (Novi, 21.9.1863. – Novi, 31.3.1947.). Žrtva I. svjetskog rata, kao natporučnik u 28. domobranskoj pješačkoj pukovniji poginuo je u Srbiji na Crnom vrhu. Zapovijedao je streljačkim vodom kad je, presudom ratnog vojnog suda strijeljan Branko Potočnjak, Šimunov koji je, kako se poslije dokazalo, bio nevin.
-  izvor: Krsto Zoričić, Prilozi za Novljanski biografski leksikon  

+159. Frković Juraj, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1891., ranjen, upisan u popis gubitaka 28.3.1916. (399_18)
- Jure Frković, sin Jure i Jele r. Grgurić, Ledenice, Polje u mjestu, kbr. 31, rođen 6.5.1891.
- izvor: Matična knjiga rođenih župe Ledenice  

160. Frković Matej, pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1888., ratni zarobljenik, Niš, Srbija, upisan u popis gubitaka 29.3.1915. (151_14)
- Frković Matej - Tomičin (Ledenice, 7.9.1888. – Ledenice, 9.4.1973.), sin Tome Tominog i Pauline r. Uremović (Ledenice, 15.1.1858. – Ledenice, 6.1.1910.), supruga Anka (Maja) r. Zoričić - Grujičinka (Novi, 27.7.1894. – 24.7.1971.) Adamova (Danko). Trgovac stokom na području tadašnjeg Kotara Novi. Kći Paulina (Beba) udala se za Dragutina Komadinu (Ledenice, 6.5.1911. – 27.10.1986.), Stjepanovog. Unuk Milorad Komadina bio je od 1998. gradonačelnik Novoga.
- izvor: Krsto Zoričić, Prilozi za Novljanski biografski leksikon    

161. Frković Mato, domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Crikvenice, rođen 1896., ranjen, upisan u popis gubitaka 12.5.1916. (420_16)  

162. Frković Mile, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Krmpota, rođen 1884., ratni zarobljenik, upisan u popis gubitaka 29.4.1916. (414_15)  

163. Frković Pavao, pričuvni domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1888., ranjen, upisan u popis gubitaka 22.4.1915. (165_13)
- Frković Pavao, (Črvanac, Ledenice, 8.9.1888. – 1915.), sin Pavla Petrovog i Marije Kate r. Pađen (Ledenice, 20.7.1861. – Ledenice, 21.6.1944.), Martinove. Žrtva I. svjetskog rata, poginuo kao domobranski vojnik u austrougarskoj vojsci
- izvor: Krsto Zoričić, Prilozi za Novljanski biografski leksikon  

164. Frković Pave, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1884., poginuo 26.5.1915., upisan u popis gubitaka 27.4.1916. (413_14)  

165. Frković Petar, domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1893., ratni zarobljenik, Skoplje, Makedonija, upisan u popis gubitaka 20.7.1915. (215_15)
- Frković Petar Martin (Ledenice, 12.11.1893. – 1914./18.), sin Petra Blaževog i Jele r. Miletić (Miletići, Klenovica, 16.12.1872. – Ledenice, 14.3.1911.), Jurjeve, druge očeve supruge. Žrtva I. svjetskog rata, poginuo je u ratu kao hrvatski domobran u austrougarskoj vojsci.
- izvor: Krsto Zoričić, Prilozi za Novljanski biografski leksikon  

166. Frković Petar, pučki ustaša u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1890., ratni zarobljenik, Rusija, upisan u popis gubitaka 23.11.1916. (492_15)
- Petar Frane Frković, sin Grge i Ane r. Komadina, Ledenice, Pleteno, kbr. 118, rođen 24.5.1890.
- izvor: Matična knjiga rođenih župe Ledenice  

167. Frković Tomo, domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1891., ratni zarobljenik, Niš, Srbija, upisan u popis gubitaka 15.12.1915. (336_15)
- Frković Toma (Ledenice, 4.4.1891. – 1914./18.), sin Mate Tominog i Kate r. Frković (Ledenice, 28.10.1861. – Ledenice, 1.4.1937.). Žrtva I. svjetskog rata, poginuo kao hrvatski domobran u austrougarskoj vojsci.
- izvor: Krsto Zoričić, Prilozi za Novljanski biografski leksikon    

168. Frković Tomo, pričuvni domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1884., ratni zarobljenik, Niš, Srbija, upisan u popis gubitaka 30.6.1915. (202_15)  

169. Gašparović Franjo, pučki ustaša u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1894., ratni zarobljenik, Rusija, upisan u popis gubitaka 23.11.1916. (492_15)
-  Gašparović Franjo, Grižane, Baretići 5, rođen 1.10.1894. je sin Nikole i Jele r. Juričić,  suprug Urse r. Knez, otac Vojteka Nikole i brat Mate
- izvor: Stališ duša župe Grižane  

170. Gašparović Franjo, pričuvni domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1888., ranjen, upisan u popis gubitaka 12.5.1915. (E10_56)  

Podijelite