Vid Krešić pobjednik 4. turnira osnovnoškolaca "Artnok enorok"

1 - Vid Krešić

Ni u koronavrijeme nisu prestale šahovske aktivnosti, pa mladi kadeti Šahovskog kluba „Crikvenica“ koriste mogućnost igranja na nekoj od internetskih šahovskih platformi.
Šahovska škola Dugave i Šahovski klub Travno iz Zagreba organizirali su internetske turnire ubrzanim tempom za osnovnoškolce pod nazivom „Artnok Enorok“ (što je palindrom od KONTRA KORONE).

Naš kadet, viceprvak Hrvatske u ubrzanom tempu, Vid Krešić pokazao je i ovaj put da mu ovaj tempo leži. Osvojio je prvo mjesto i proslavio ime svoga Kluba i svoga mjesta na internet platformama. Vid je i inače aktivan u online turnirima pa ima još osvojeno 3. mjesto na turniru u organizaciji ŠK Batana Arena i 2. mjesto u organizaciji ŠK Polet Buševac.

crikva.hr

Podijelite