Veliko zanimanje za Zbor građana MO Crikvenica - centar

1,2 - Marko Vukelić, predsjednik Vijeća MO CRikvenica - centar

Gradska vijećnica bila je premala da primi sve zainteresirane građane koji su sinoć došli Zbor građana Mjesnog odbora Crikvenica – centar. Zbor je organiziralo Vijeće MO Crikvenica – centar na čelu s predsjednikom Markom Vukelićem u želji da i na ovaj način poboljša komunikaciju građana i gradske vlasti. I inače je od svog konstituiranja u mjesecu lipnju ovaj saziv Vijeća s predsjednikom Vukelićem vrlo aktivan i nastoji opravdati svrhu svog postojanja.
Uz brojne građane na Zboru je bila kompletna gradska vrhuška predvođena gradonačelnikom Damirom Rukavinom, uz kojeg su bile njegove zamjenice Silvia Crnić i Ivona Matošić Gašparović te pročelnice svih gradskih upravnih odjela – Stanka Car, Vjekoslava Glavan, Jasna Perhat i Jasmina Citković. Na Zboru je bio i Josip Friš, predsjednik Gradskog vijeća, ali i član Vijeća MO Crikvenica – centar te nekolicina vijećnika Gradskog vijeća.
Pitanja koja su građani postavljali mogu se razvrstati u nekoliko skupina.
Prva se odnosila na koncesioniranje i uređenje crikveničke glavne gradske plaže, neupitno našeg najvažnijeg turističkog resursa. O tome su pitanja postavljali i davali svoje komentare Adriana Car Mihec, Igor Posarić, Vlado Matejčić, Anton Parat, Albin Klement, Anton Radil i Sonja Polonijo. U odgovorima na njihova pitanja prevladao je stav kako predstoji natječaj za dobivanje koncesije za plažu na rok od 20 godina koji raspisuje Županija i da će se nakon toga više znati o budućnosti plaže. Koncesioniranjem plaže riješili bi se svi postojeći problemi i prioritet je da se postupak dodjele koncesije obavi čim prije. Gradonačelnik Rukavina je tražio podršku građana u nastojanju da koncesiju dobije „Eko-Murvica“, na što mu je replicirano je li komunalno poduzeće uopće ovlašteno baviti se ovim poslom. Kad bi koncesiju i dobila „Eko Murvica“ velik dio djelatnosti na plaži morala bi dodijeliti podkoncesionarima, što otvara nova pitanja, rezonira dio građana.
U raspravi o ovoj temi moglo se čuti i da je Grad u netom završenoj turističkoj sezoni od predviđenih 1.750.000 kuna za uređenje plaža iz gradskog proračuna, za glavnu gradsku plažu izdvojio svega 200.000 kuna, dok je primjerice na uređenje šahovske plaže otišlo pola milijuna proračunskih kuna.
Druga tema koja je izazvala najveće zanimanje građana je uređenje Strossmayerovog šetališta. O tome su pitanja postavljali Adriana Car Mihec, Katarina Šegota, Anton Palić, Dalibor Barbalić i još nekolicina građana. S obzirom na to da je u tijeku prezentacija idejnog rješenja urbanističko-arhitektonsko rješenje dijela Strossmayerovog šetališta, građani su upućeni da se u nju uključe i da upute svoje primjedbe, koje će, ako budu opravdane biti i usvojene, rečeno je. Građani su upućeni i na druge oblike komunikacije s gradskom upravom , primjerice putem aplikacije "Gradsko oko".
Treći set pitanja odnosio se na probleme parkiranja i prometovanja Tomislavovom ulicom koje je Anton Parat ocijenio vrlo opasnim. Dio problema s parkingom mogao bi se riješiti izgradnjom parkinga kod rasadnika i gradnjom garaže na parkiralištu „Riviera“, smatra gradonačelnik.
Upravo je ta tema, gradnja garaže s gradskim bazenom na vrhu, potakla građane da i o tome postave nekoliko pitanja. No i tu je „postupak u tijeku“, naime Gradsko vijeće je u četvrtak usvojilo zaključak da se provede arhitektonski natječaj za idejno rješenje tog objekta, pa će se nakon dobivenih prijedloga s natječaja o njima moći raspravljati.
Robert Košuljandić postavio je konkretno pitanje gradonačelniku što je s realizacijom druge i treće faze uređenja Trga Stjepana Radića, pošto je završena samo prva faza. Gradonačelnik Rukavina je odgovorio da se paralelno projektira nekoliko projekata i da građani trebaju odrediti prioritete koji će se realizirati.
Milenu Orač zanimalo je rješavanje kanalizacije, javne rasvjete i prometovanja Sopaljskom, a Mirjana Kalezić je bila izrazito nezadovoljna i ogorčena stanjem u kojem se Crikvenica danas nalazi.
Bilo je riječi i o apsurdnoj situaciji u koju su dovedeni građani koji su platili naknadu „Hrvatskim vodama“, a ubuduće će je ubirati Grad Crikvenica. Građani sami moraju od „Hrvatskih voda“ tražiti povrat uplaćenog i onda ta ista sredstva uplatiti na račun Grada.

Zaključno, dojam je kako je na Zboru puno toga rečeno, ali je malo toga konkretizirano. Ali, zborovi građana zapravo i jesu oblik komunikacije između građana i vladajućih gdje se teško mogu iznjedriti konkretna rješenja. Stoga se u potpunosti možemo složiti s prijedlogom koji je na kraju dala Katarina Šegota, nezadovoljna uopćenim odgovorima gradskih čelnika. Ona smatra da bi bilo bolje kad bi se zborovi građana organizirali s jednom konkretnom temom, za koju bi se onda i građani i gradska uprava mogli pripremiti i o njoj raspravljati.

Ivica Šubat

Podijelite