Večeras Zbor građana s temom koncesioniranja Gradske plaže

Gradonačelnik Grada Crikvenice Damir Rukavina sazvao je Zbor građana s temom koncesioniranja Gradske plaže u Crikvenici.  Zbor građana će se u održati u četvrtak, 13. veljače 2020. godine u 18:00 sati u dvorani Zora u Staroj školi, Vinodolska 1, II. kat.   
Osim o dodjeli koncesije za Gradsku plažu koja je u postupku, očekuje se da će na skupu biti riječi i o nasipavanju i dohranjivanju plažnog prostora, UPU Miramare, nekim ranijim dodjelama koncesijskih odobrenja  i dr. 

 

Podijelite