U srijedu savjetovanje građana o pravima potrošača

Udruga Potrošački centar provodi savjetovanje građana o pravima potrošača. Jedno takvo savjetovanje održat će se u srijedu 15.3.2023. u crikveničkoj Gradskoj vijećnici (Vinodolska 1), po sljedećem rasporedu:

- 14:30 do 15:00 - doček, prijava sudionika
- 15:00 do 15:10 - početak rada, uvod i pozdravna riječ moderatora
- 15:10 do 15:20 - riječ predstavnika domaćina Grada Crikvenice
- 15:20 do 15:45 - potrošački problemi kod korištenja sredstava elektroničke komunikacije

Tema su prava korisnika prilikom sklapanja i raskida ugovora, a izložit će ih Ivana Tojčić, stručnjak za zaštiti korisnika iz HAKOM-a


- pauza 15 minuta
- 16:00 do 16:15 - problemi potrošača zbog rasta cijena proizvoda i usluga
Izlagač je Marko Paripović iz Udruge Potrošački centar
– Savjeti za građane i potrošačka pitanja
- 16:15 do 16:30 - prema pitanjima, predavači daju odgovore
- 16:30 do 17:00 - planirani završetak savjetovanja
.

crikva.hr

Podijelite