U Crikvenici održana prva promocija sektora malog ribarstva

Prva promocija sektora malog ribarstva održana je u četvrtak, 8. listopada u Crikvenici, u suradnji s konobom “Karoca”, gdje je sve prisutne pozdravila pročelnica UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ Melita Raukar.
Program je selektiran u dva tematska i edukativna dijela. S obzirom da su sudionici promocije bili ugostitelji, ribari, kao i učenici osnovne i srednje ugostiteljske škole, prvi dio namijenjen je educiranju predstavnika iz sektora ugostiteljstva, dok je drugi dio pripremljen za edukaciju ribara.
Predavanje za ugostitelje pripremio je prof. Damjan Miletić iz Visoke poslovne škole PAR pod nazivom „Od mora preko stola do zdravlja“. U dijelu promocije za sektor ribarstva Voditelj odsjeka za poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ Mladen Brajan prezentirao je aktivnosti projekta „Adri.SmArtFish“, a o nutritivnoj vrijednosti ribe i faktorima koji utječu na odabir potrošača govorila je prof.dr.sc. Greta Krešić s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.
Direktorica Poduzetničkog centra „Vinodol“ Ivona Blažević predstavila je prijedlog prekograničnog udruživanja u sklopu kojeg bi se promicalo odgovorno ribarstvo i ribarske aktivnosti s ciljem očuvanja ribljih resursa, njihovog dugoročnog održivog gospodarenja i iskorištavanja te razvoj sektora malog priobalnog ribolova.
Potom je voditeljica LAGUR-a “Tunera” Sanja Lerga nazočnim crikveničkim ribarima uručila prigodne promotivne poklone, da bi na kraju uslijedila degustacija jela od riba koje su ulovili domaći ribari, a pripremili ih kulinarski majstori iz “Karoce”.
Promocijska aktivnost obuhvaćala je i stručna predavanja koja su se održala u Osnovnoj školi “Vladimira Nazora", a riblji meni koji je prilagođen za prezentaciju, degustaciju i edukaciju gostiju pripremljen je u suradnji s učenicima (maturantima kuharima) Srednje škole dr. Antuna Barca iz Crikvenice.

Projekt „Adri.SmartFish“ - Valorizacija malog ribarstva uzduž Jadranske obale u okviru njegove održivosti se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska u kojem je Primorsko-goranska županiia projektni partner. Glavni cilj Projekta je očuvanje, zaštita promicanje i razvoj sektora malog ribarstva u cilju održivosti i promicanja resursa, kao i uključivanje ribara i provedba aktivnosti koje bi doprinijele tom sektoru kroz promociju, edukaciju, i nabavu opreme u cilju održivosti.
Aktivnost projekta koja se odnosi na edukaciju i “podizanje svijesti” održivosti sektora malog ribarstva provodi se na način da se u dva turistička mjesta s ribarskom tradicijom, Crikvenici i Mošćeničkoj Dragi, međusobno povežu ugostitelji, ribari, učenici i institucije te da se primjerom dobre prakse otvori mogućnost suradnje za budućnost na području malog ribarstva u tim mjestima i na cijelom projektnom području.
Program i organizaciju navedenih aktivnosti u Crikvenici dogovorili su voditelj projekta Mladen Brajan, Iris Bruketa i Karmen Štimac u svrhu doprinosa valorizaciji i promociji ribarstva kao sektora, očuvanju proizvodnje, ali i unapređenju prerade i trženja kroz povezivanje ribarstva i marikulture s lokalnom kulturom i tradicijom kao alatima unapređenja i održivog razvoja sektora. Održana promocija je bila uvertira, ali i poziv na sljedeću promociju promicanja svijesti o važnosti odgovornog ribarstva kroz edukaciju i praksu koja će se održati u Mošćeničkoj Dragi.

Podijelite