Treći blok: Tražimo potpunu transparentnost proračuna

Sonja Polonijo, Vesna Car Samsa, Ivan Smojver i Boris Boras

Uoči sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice, koja će se održati u ponedjeljak 19. srpnja vijećnici tzv. Trećeg bloka (Vesna Car Samsa, Boris Boras, Sonja Polonijo i Ivan Smojver) obratili su se javnosti sljedećim priopćenjem:

- Prema nedavno objavljenim rezultatima istraživanja Instituta za javne financije, a čiji je cilj bio utvrditi  objavljuje li Grad pet ključnih proračunskih dokumenata na svojim mrežnim stranicama, transparentnost crikveničkog gradskog proračuna ocijenjena je najvišom ocjenom. Međutim, kako stoji u objavi na mrežnim stranicama Instituta za javne financije, objava ovih pet ključnih proračunskih dokumenata može se smatrati tek prvim, ali temeljnim korakom prema potpunijoj transparentnosti i participaciji građana, odnosno neophodnim preduvjetom za educiranje građana i njihovo uključivanje u lokalne proračunske procese.

Na inicijativu nezavisne liste „Srcem za Crikvenicu“ , pred crikveničkim gradskim vijećnicima će se u ponedjeljak, 19. srpnja 2021. godine na 2. Sjednici Gradskog vijeća naći prijedlog zaključka o osiguravanju transparentnosti izvršavanja Proračuna Grada Crikvenice. Transparentnost proračuna dodirna je točka izbornih programa nezavisne liste „Srcem za Crikvenicu“ te nezavisne liste vijećnice Sonje Polonijo koje u novom sazivu uz vijećnika DP-a Ivana Smojvera čine „Treći blok“.
„Potpuna transparentnost proračuna jedna je od točaka našeg izbornog programa kojeg smo obećali građanima i vjerujemo da će naš prijedlog biti podržan jednoglasno od strane svih vijećnika jer gradska vlast koja brine o sudbini svojih građana, koja je na raspolaganju i u službi čuvara svojega grada i savjesno brine o javnom dobru i standardu građana, nema razloga skrivati troškove„ - izjavio je Boris Boras, predlagatelj ovog zaključka.

Vesna Car Samsa,
predsjednica Gradskog vijeća Grada Crikvenice, dodala je: „Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, gradovi su dužni na svojim mrežnim stranicama objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava tako da informacije budu lako dostupne i pretražive. Ovom inicijativom krećemo prema izradi aplikacije kojom će građani moći vidjeti svaki detalj javnih sredstava te gdje, kome, kada i zašto je utrošena svaka kuna koju su uplatili u proračun. Grad Crikvenica već ima informatičke aplikacije koje omogućuju nadogradnju te ova inicijativa zahtijeva minimalno ulaganje financijskih sredstava.  
Mnogi gradovi koji su uveli ovakvu aplikaciju i potpuno otvorili javnosti svoj proračun smatraju kako je upravo ona prvi korak u borbi protiv korupcije te smo ponosni što će i Crikvenica našom inicijativom uskoro ući u krug najtransparentnijih hrvatskih gradova. Ovo je samo prvi u nizu kvalitetnih prijedloga koje ćemo uputiti Gradskom vijeću na izglasavanje i time još jednom želimo naglasiti da je dvanaest godina provođenja jednoumlja i samovolje iza nas te ćemo, kao što smo više puta naglašavali, podržavati sve kvalitetne prijedloge bez obzira s koje strane dolazili.“   

crikva.hr

Podijelite