"Thalassotherapia" dobiva infrastrukturu za korištenje obnovljivih izvora energije

1 - Voditelj projekata, prof. dr. sc. Neven Duić, avnateljica ""Thalassotherapije", Nataša Manestar i zamjenik župana Petar Mamula

Jučer je u crikveničkoj "Thalassotherapiji" Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta iz Zagreba (FSB), u suradnji s Primorsko-goranskom županijom i Thalassotherapijom Crikvenica – specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju, predstavio projekte SEADRION i BLUE DEAL, kojima će crikvenička bolnica dobiti infrastrukturu potrebnu za korištenje obnovljivih izvora energije, što će znatno utjecati na očuvanje okoliša i uštedu primarne energije – veću od 70%.

U uvodnom obraćanju gostima među kojima su bili izaslanik dekana FSB-a prof. dr.sc. Neven Duić i zamjenik župana PGŽ Petar Mamula, ravanateljica "Thalassotherapije" Nataša Manestar je rekla da je projekt iniciran prijedlogom Regionalne razvojne agencije Kvarner 2018.g. osnovom prethodnih pozitivnih iskustava realizacijom projekta ADRIACOLD – „Primjena tehnologija hlađenja putem sunčeve energije u jadranskim regijama“ i projekta ugradnje solarnih kolektora za zagrijavanje potrošne tople vode za 80% smještajnog kapaciteta bolnice 2014.g. 

Stručnu utemeljenost ulaganja u nove ekološki prihvatljivije tehnologije grijanja i hlađenja bolničkih kapaciteta potvrdila je „Studija za povećanje energetske učinkovitosti za kompleks Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Thalassotherapia u Crikvenici“ izrađena od strane Energetskog instituta Hrvoje Požar Zagreb iz 2018. g. Tijekom 2018.g. izrađena je projektna dokumentacija za podizanje energetske učinkovitosti strojarnice objekta „H“ – Centar medicinske rehabilitacije. Projektom je predviđeno da se postojeća priprema potrošne sanitarne tople vode i grijanja morske vode bazena objekta „H“ putem postojeće uljne kotlovnice zamijeni novim sustavom grijanja iz obnovljivih izvora energije. Predviđeni novi izvori grijanja potrošne tople vode i bazenske morske vode su električna dizalica topline voda/voda koja koristi toplinu medija more i solarno polje vakuumskih kolektora. Realizacija I faze odvijala se tijekom 2019. i 2020. godine.

U grijanju su prioritet obnovljivi izvori energije, sunce i more, a kada obnovljivi izvori nisu dovoljni kao sigurnost ostavljena je mogućnost grijanja putem postojeće kotlovnice. Dizalica topline voda/voda ugrađena je u prostoru strojarnice objekta „H“. Za potrebe akumulacije toplinske energije za potrebe grijanja potrošne tople vode i grijanje bazenske morske vode je ugrađen akumulacijski spremnik tople vode volumena 6000 lit.
Solarni kolektori čija je instalacija predviđena kroz fazu II, postavit će se kroz čitavu površinu krova kotlovnice i praonice. Ukupno instalirana apsorberska površina kolektora (20 kom) je 65,2 m2. Izmjenjivač topline i solarna stanica solarne instalacije ugradit će se u toplinskoj stanici.
U sklopu zadatka za fazu II je i ugradnja motoriziranog plastičnog termo-pokrivača površine bazena (96 m2) za čuvanje toplinske energije bazenske morske vode tijekom noćnog režima rada bazena.  
Ukupna vrijednost realizacije I. faze projekta iznosila je 1.141.752,00 kn. Izvori financiranja, osim sredstava bolnice su:
- za dobavu sve potrebne opreme Fakultet za brodogradnju i strojarstvo Zagreb kroz europski projekt SEADRION
- sufinanciranje troškova ugradnje opreme od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost -          donacija
- zagrebačka udruga za održivi razvoj energetike, voda i okoliša (OREVO ZAGREB)  

Realizacijom projekta očekuju se sukladno projektu znatne uštede bolnice na troškovima za energiju. Sporazumom sa Fakultetom za strojarstvo i brodogradnju Zagreb osigurano je petogodišnje stručno praćenje rezultata rada postrojenja i evaluacija rezultata. Time je osigurano praćenje učinkovitosti ugrađenog sustava što će koristiti za određivanje smjera budućih ulaganja u sustave energetske učinkovitosti bolnice i drugih zainteresiranih ustanova i tvrtki lokaliteta uz jadransku obalu.     

Voditelj projekata, prof. dr. sc. Neven Duić, ističe kako more kao energetski izvor nudi brojne mogućnosti eksploatacije energije vjetra, valova, plime i oseke, topline i morskih struja. „More, kao veliki toplinski spremnik, omogućava izrazito efikasan način iskorištavanja toplinskog potencijala za potrebe grijanja i hlađenja korištenjem dizalica topline morska voda-voda. Takvi sustavi mogu se efikasno koristiti i u manjim objektima, kao što su kućanstva, ali i u većima, kao što su hoteli ili bolnice “, objasnio je stručnjak uvršten na listu najboljih svjetskih znanstvenika iz područja energetike.

Interreg Medirerranean BLUE DEAL (Blue Energy Deployment Alliance) europski je projekt, sufinanciran od Europskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenata pretpristupne pomoći, za kapitalizaciju Plave energije u kojem sudjeluje 12 partnera iz 6 zemalja Sredozemlja, dok je Fakultet strojarstva i brodogradnje važan znanstveni predstavnik – jedini iz Hrvatske. „Veliko je priznanje i čast biti jedan od glavnih partnera ovako važnog projekta, koji znatno pridonosi razvoju održive energetike u korištenju mora i prirodnih resursa za očuvanje okoliša i planete“, zaključio je dr. sc. Hrvoje Mikulčić, istraživač na spomenutom projektu.

Uz dizalice topline voda-voda, koje već koriste mnogi veliki sustavi duž jadranske obale; Knežev dvor u Dubrovniku, Marina Kaštela, hotel Le Méridien Lav u Splitu, hotel Falkensteiner u Zadru, Thalassotherapia Opatija, bolnica u Rovinju te hotel Parentium u Poreču, uskoro i crikvenički kompleks, komercijalno najveći potencijal za iskorištavanje Plave energije imaju pučinske vjetroelektrane, za koje je područje sjevernog Jadrana vrlo atraktivna lokacija zbog relativno plitkog mora i povoljnog položaja, zaključeno je na konferenciji. Izgradnjom takvih pogona, zbog visoke razine tehnološke spremnosti i potencijala proizvodnje električne energije, Hrvatska više ne bi imala potrebu uvoziti, već bi postala izvoznik električne energije. 

 

 

crikva.hr

Podijelite