Stanovništvo Općine Vinodolske 1857. – 2011. (Tribalj)

1, 2 - Panorama Triblja sa Soplja (Muzej Grada Crikvenice)
3 - Tribaljsko jezero
4 - Tribalj centar (arhiva MGC, autor Miro Matejčić)

Nastavljajući pratiti stanovništvo Vinodolske općine u razdoblju od 1857. do 2011. došli smo do Triblja. Broj stanovnika mjesta (Mjesnog odbora) Tribalj pratit ćemo po naseljima (selima): Belobrajići, Blažići, Gornji Tribalj [1], Janjevalj, Male Bašunje, Pećca, Podsopalj Belgradski, Podsopalj Drivenički, Ričina, Ropci, Semičevići, Sušik i Tribalj (centar). Sva ova prethodno navedena naselja (sela) spojena su 2001. godine u jedno naselje - Tribalj, tako da ćemo za zadnja dva popisa stanovništva, 2001. i 2011., moći pratiti stanovništvo samo na nivou Triblja kao cjeline [2].

Tribalj, broj stanovnika po naseljima 1857.-2011.

naselje/god 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910. 1921. 1931.
Belobrajići 25 26 30 37 54 58 44 45
Blažići 18 24 24 27 25 22 13 18
GornjiiTribalj 0 0 0 0 0 0 0 0
Janjevalj 25 32 33 31 32 40 36 46
MaleiBašunje 26 38 35 42 38 37 36 24
Pećca 117 158 166 186 196 192 159 139
PodsopaljiBelgradski 66 60 81 90 95 97 89 64
PodsopaljiDrivenički 166 198 200 165 189 134 122 156
Ričina 32 37 32 37 35 42 33 37
Ropci 63 95 100 108 133 119 111 116
Semičevići 30 37 40 48 56 63 66 56
Sušik 141 152 135 144 165 142 148 129
Tribalji(centar) 124 140 154 192 210 241 233 254
TRIBALJIUKUPNO 833 997 1030 1107 1228 1187 1090 1084

naselje/god 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
Belobrajići 30 87 86 73 75 72 0 0
Blažići 15 18 12 16 20 21 0 0
GornjiiTribalj 0 74 61 60 38 24 0 0
Janjevalj 29 25 30 21 12 13 0 0
MaleiBašunje 25 17 16 10 8 9 0 0
Pećca 112 108 105 73 68 53 0 0
PodsopaljiBelgradski 65 77 63 40 18 22 0 0
PodsopaljiDrivenički 91 90 79 46 39 45 0 0
Ričina 29 26 22 23 26 28 0 0
Ropci 74 84 68 74 57 53 0 0
Semičevići 48 38 39 49 46 35 0 0
Sušik 92 103 77 80 69 62 0 0
Tribalji(centar) 185 151 127 145 151 188 0 0
TRIBALJIUKUPNO 795 898 785 710 627 625 612 621

Izvor: Državni zavod za statistiku, www.dzs.hr

Uočavamo da je ukupan broj stanovnika Triblja bio najveći na prijelazu iz 19. u 20. st. kad je 1900. imao najviše - 1228 stanovnika. Nakon toga, broj stanovnika najprije polako opada, a onda između 1931. i 1948. smanjenje je oštro, oko 27%, sa 1084 stanovnika 1931.g. na 795 stanovnika 1948.g. Razlozi velikog pada broja stanovnika su, uz ekonomsku emigraciju, stradanja u ratu.
Popis stanovništa 1953. godine (898 stanovnika) ukazuje pak na porast u odnosu na 1948. (795 stanovnika), ali nakon 1953. broj stanovnika stalno opada sve do 2001. (612 stanovnika) da bi naredno desetljeće ostao na istoj razini jer je po zadnjem popisu 2011. (621 stanovnik) broj stanovnika u deset godina povećan samo za 9.

Ako isključimo Tribalj (centar)[3] koji ima najveći broj stanovnika, najnaseljenija sela Triblja, promatrajući cijelo razdoblje 1857. - 2011. su: Pećca, Podsopalj Drivenički i Sušik i ta sela imaju, negdje do šezdesetih godina 20. st., u kontinuitetu, u pravilu, više od 100 stanovnika.

Najmanja tribaljska sela su: Blažići, Male Bašunje i Janjevalj u kojima nikad nije živjelo više od nekoliko desetaka stanovnika da bi danas taj broj vjerojatno bio i ispod deset.

Zanimljivo je kako je Tribalj i njegova naselja opisao Vinko Sabljar u svojoj knjizi „Miestopisni riečnik kraljevinah Dalmacije, Hervatske i Slavonije“ koja je izdana u Zagrebu 1866. godine. Ta vrlo značajna knjiga je Sabljarovo životno djelo koje je pisao desetak godina (između 1856. i 1866.), a podatke za knjigu je prikupljao i pripremao mnogo duže. Ona ne sadrži samo popis mjesta i naselja sa brojem stanovnika te crkveni, sudbeni i poštanski ustroj, nego i niz drugih dragocjenih podataka. Broj stanovnika u toj knjizi bazira se na prvom popisu iz 1857.

Za Tribalj Sabljar piše (nakon što kratice iz knjige pretvorimo u pune izraze dobivamo slijedeći tekst):
„TRIBALJ (nekad Trebalj) mjesto u županiji Rijeka, kotar Vinodol, pošta Crikvenica, sudčija[4] Belgrad; 28 kuća 124 stanovnika, rimokatolička župa sa župnom crkvom Pohođenja Blažene Djevice Marije u mjestu, 1 učitelj 38 muških đaka, 15 ženskih đaka, rimokatolička župa u biskupiji Modruš (Senj), arhiđakonat Modruš (Novi), đakonat (dekanat) Vinodol (Novi), ima područna mjesta Bašunje Male, Belobrajići, Blažići, Janjevalj, Pećca, Podsopalj Belgradski, Podsopalj Drivenički, Ričina, Ropci, Semičevići, Sušik, 833 stanovnika“.[1]

1 - Gornji Tribalj se u popisima stanovništva iskazuje kao naselje u razdoblju od 1953. nadalje
2 - Izvor: Državni zavod za statistiku, www.dzs.hr
3 - Područje centra Triblja uz i oko crkve, škole i glavne, u narodu zvane „ciganske“ ulice
4 - Sudčija je hrvatski pravnopovijesni izraz za sudski okrug odnosno područje na kojem je nadležan neki sud

Podijelite