Stanovništvo Općine Vinodolske 1857. – 2011. (Grižane-Belgrad)


1 - Griška gradina i Grižane
2 - Crkva MB Snježne Belgrad

3 - Griška gradina
4 - Pogled na Grižane-Belgrad sa Soplja (Iz arhiva Muzeja Grada Crikvenice)
5 - Crkva Sv. Martina oko 1860.g.
6 - Posveta crkve Sv. Martina 1908.g. (ustupio Stjepan Juričić)

Grižane-Belgrad 1857. - 2011.

U nastavku praćenja broja stanovnika Općine Vinodolske analizirat ćemo stanovništvo današnjeg naselja (Mjesnog odbora) Grižane-Belgrad u razdoblju 1857.-2011.
Broj stanovnika naselja Grižane-Belgrad pratit ćemo po naseljima (selima): Antovo, Barci, Baretići, Bašunje Vele, Belgrad, Blaškovići, Dolinci, Franovići, Grižane, Kamenjak, Kostelj, Marušići, Mavrići, Miroši, Saftići i Šarari. Sva ova prethodno navedena naselja (sela) spojena su 2001. godine u jedno naselje: Grižane-Belgrad, tako da ćemo za zadnja dva popisa stanovništva, 2001. i 2011., moći pratiti stanovništvo samo na nivou Grižana-Belgrada kao cjeline[1].

Grižane-Belgrad, broj stanovnika po naseljima 1857.-2011.

naselje/god 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910. 1921. 1931.
Antovo 154 171 157 156 180 171 147 124
Barci 295 370 381 381 372 407 368 293
Baretići 139 194 178 178 216 195 198 141
Bašunje Vele 135 183 185 187 215 196 158 143
Belgrad 49 56 68 77 74 73 57 51
Blaškovići 59 77 82 114 132 152 141 110
Dolinci 118 141 144 141 130 150 142 118
Franovići 54 64 73 87 105 114 108 82
Grižane 243 274 287 389 405 443 320 273
Kamenjak 257 313 339 354 374 420 394 283
Kostelj 485 586 602 605 694 727 608 494
Marušići 162 172 183 174 189 182 156 121
Mavrići 212 256 295 355 397 363 306 284
Miroši 96 103 110 106 118 134 106 96
Saftići 101 113 125 104 104 96 99 86
Šarari 73 78 85 93 84 108 86 74
GRIŽANE-BELGRAD ukupno 2632 3151 3294 3501 3789 3931 3394 2773

naselje/god 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
Antonovo 69 61 65 65 61 63 0 0
Barci 176 165 130 104 68 53 0 0
Baretići 78 97 81 76 60 46 0 0
Bašunje Vele 70 71 55 39 32 23 0 0
Belgrad 22 15 8 12 12 12 0 0
Blaškovići 76 67 55 57 60 54 0 0
Dolinci 73 67 54 39 34 33 0 0
Franovići 59 46 35 41 22 22 0 0
Grižane 149 141 137 144 140 153 0 0
Kamenjak 170 178 126 118 111 90 0 0
Kostelj 358 316 249 218 172 160 0 0
Marušići 64 66 59 45 39 36 0 0
Mavrići 164 136 109 131 97 80 0 0
Miroši 54 49 37 32 21 12 0 0
Saftići 58 59 51 41 29 24 0 0
Šarari 49 47 44 35 29 28 0 0
GRIŽANE-BELGRAD ukupno 1689 1581 1295 1197 987 889 840 953

Izvor: Državni zavod za statistiku, www.dzs.hr

Promatrajući ukupan broj stanovnika, uočavamo da su Grižane-Belgrad najveći broj stanovnika, skoro 4000, imale na samom početku 20. st. (1900. imaju 3789, a 1910., najviše, 3931 stanovnika). Nakon toga, najprije zbog stradanja u 1. svjetskom ratu i epidemije španjolske gripe, a poslije zbog velike ekonomske emigracije broj se stanovnika stalno smanjuje.

No, najveći pad broja stanovnika dogodio se između 1931. i 1948., na koji je, uz predratnu ekonomsku emigraciju, presudan utjecaj imao 2. svjetski rat u kojem je griško-belgradski kraj izgubio velik broj uglavnom muške populacije u najaktivnijoj životnoj dobi. U tom je razdoblju (1931.-1948.) broj stanovnika pao za 39%, s 2773 na 1689, dakle smanjio se za 1084.
Nakon 2. svjetskog rata pa sve do 2001. broj stanovnika kontinurano opada i ukupan broj se je, u tom preko 50 godina dugom razdoblju, prepolovio (s 1689, 1948.g. na samo 840 stanovnika 2001. godine). Mladi ljudi su odlazili i selili ili u vinodolsko priobalje ili u veće gradove (Rijeka, Zagreb). Tek zadnji popis stanovnika 2011. pokazuje porast u odnosu na 2001. (povećanje sa 840 2001.g. na 953 stanovnika 2011. godine).

Porazna je činjenica da se u stogodišnjem razdoblju broj stanovnika Grižana-Belgrada smanjio za preko 4 puta, na ispod četvrtine broja od prije 100 godina (1910. - 3931, 2011. – 953).

Najnapučenija griško-belgradska sela s najvećim brojem stanovnika, promatrajući cijelo razdoblje 1857.-2011., su: Kostelj, Barci i Kamenjak. Tako je u drugoj polovici 19. st. pa sve do 1921. Kostelj imao u kontinuitetu preko 600 stanovnika (najviše 1910. - 727), a Barci i Kamenjak preko 300 stanovnika (Barci najviše 1910. - 407 i Kamenjak najviše 1910. - 420). Danas je broj ljudi u Kostelju i Kamenjaku oko 4 puta manji, a u selu Barci je smanjenje najveće, čak više od 7 puta (1910. - 407 stanovnika, 1991. - 53 stanovnika).

Najmanja sela Grižana-Belgrada su Belgrad, Franovići i Šarari koja su najviše stanovnika imali 1910. i to ispod 100 (Belgrad - 73) ili malo preko 100 (Franovići - 114 i Šarari - 108). Danas u tim selima živi samo par desetaka stanovnika.

Zanimljivo je kako je Grižane i njegova naselja opisao Vinko Sabljar u svojoj knjizi „Miestopisni riečnik kraljevinah Dalmacije, Hervatske i Slavonije“ koja je izdana u Zagrebu 1866. godine. Ta vrlo značajna knjiga je Sabljarovo životno djelo koje je pisao desetak godina (između 1856. i 1866.), a podatke za knjigu je prikupljao i pripremao mnogo duže. Ona ne sadrži samo popis mjesta i naselja sa brojem stanovnika te crkveni, sudbeni i poštanski ustroj, nego i niz drugih dragocjenih podataka. Broj stanovnika u toj knjizi bazira se na prvom popisu iz 1857.
Za Grižane Sabljar piše (nakon što kratice iz knjige pretvorimo u pune izraze dobivamo sljedeći tekst):
„GRIŽANI (nekad Griže, Križane) mjesto u županiji Rijeka, kotar Vinodol, pošta Crikvenica, sudčija[2] u mjestu; 54 kuće 243 stanovnika, rimokatolička župa sa župnom crkvom Sv. Martina u mjestu, 1 učitelj 78 muških đaka, sudčija ima područna mjesta: Barci, Dolinci, Franovići, Kamenjak, Kostelj (kuće br. 1-60), Marušići, Mavrići, Miroši, Saftići, Šarari, 374 kuće, 1898 stanovnika, rimokatolička župa u biskupiji Modruš (Senj), arhiđakonat Modruš (Novi), đakonat (dekanat) Vinodol (Novi), ima područna mjesta Antovo, Baretići, Bašunje Vele, Belgrad, Blaškovići, i u mjestu sudčija, 2632 stanovnika“.

[1] Izvor: Državni zavod za statistiku, www.dzs.hr
[2] Sudčija je hrvatski pravnopovijesni izraz za sudski okrug odnosno područje na kojem je nadležan neki sud

Podijelite