Stanovništvo Općine Vinodolske 1857. – 2011. (Drivenik)

Prateći stanovništvo Vinodolske općine u razdoblju 1857.-2011. završit ćemo sa Drivenikom, mjestom s najmanjim brojem stanovnika u Općini. Broj stanovnika mjesta (Mjesnog odbora) Drivenik analizirat ćemo po sljedećim naseljima (selima): Baćići, Benići Drivenički, Benkovići, Cerovići, Čandrli, Domijani[1], Drivenik-stanica[2], Goričine, Jerčinovići, Klarići, Kokanj[3], Petrinovići, Plišići, Šimići i Zagrad Drivenički[4].
Sva ova prethodno navedena naselja (sela) spojena su 2001. godine u jedno naselje - Drivenik, tako da ćemo za zadnja dva popisa stanovništva, 2001. i 2011., moći pratiti stanovništvo samo na nivou Drivenika kao cjeline.

Drivenik - broj stanovnika po naseljima 1857.-2011.

naselje/god 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910. 1921. 1931.
Baćići 27 33 25 35 34 27 30 20
BenićiiDrivenički 43 45 44 40 56 54 51 42
Benkovići 21 21 15 17 27 26 20 20
Cerovići 86 114 115 115 97 107 103 88
Čandrli 73 83 85 84 97 73 68 63
Domijani 48 44 63 72 61 47 52 56
Drivenik-stanica 0 0 0 0 0 0 0 0
Goričine 57 57 50 60 80 63 48 58
Jerčinovići 40 49 56 57 60 51 48 44
Klarići 228 268 257 303 293 268 271 244
Kokanj 78 81 83 93 88 74 61 57
Petrinovići 40 40 51 49 58 54 54 43
Plišići 64 67 70 86 95 84 82 72
Šimići 31 35 47 43 45 44 36 36
ZagradiDrivenički 20 19 15 37 36 46 41 37
DRIVENIKIUKUPNO 856 956 976 1091 1127 1018 965 880

naselje/god 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
Baćići 14 18 18 17 16 14 0 0
BenićiiDrivenički 35 35 27 20 17 8 0 0
Benkovići 18 17 14 24 14 18 0 0
Cerovići 68 57 53 33 35 32 0 0
Čandrli 44 39 22 34 12 11 0 0
Domijani 39 44 36 33 0 0 0 0
Drivenik-stanica 0 15 8 9 3 1 0 0
Goričine 44 41 28 27 18 13 0 0
Jerčinovići 45 36 23 21 19 17 0 0
Klarići 153 170 124 144 104 100 0 00
Kokanj 39 34 25 11 2 0 0 0
Petrinovići 30 36 30 27 17 13 0 0
Plišići 62 55 52 46 33 36 0 0
Šimići 25 26 27 30 31 29 0 0
ZagradiDrivenički 30 35 24 28 54 58 0 0
DRIVENIKIUKUPNO 646 658 511 504 375 350 325 308

Izvor: Državni zavod za statistiku, www.dzs.hr

Uočavamo da je ukupan broj stanovnika Drivenika bio najveći na prijelazu iz 19. u 20. st. kad je 1900. imao najviše - 1127 stanovnika. Nakon toga, broj stanovnika najprije sporije opada, a onda između 1931. i 1948. pad je brži, sa 880 stanovnika 1931. na 646 godine 1948. (smanjenje od 27%). Razlozi takvog pada broja stanovnika su ekonomska emigracija i stradanja u 2. svjetskom ratu. Nakon 1953., kada je broj stanovnika podjednak onome iz 1948., broj stanovnika kontinuirano i brzo opada (1961. - 511 stanovnika, 1981. – 375 stanovnika, 2001. – 325 stanovnika). Po zadnjem popisu 2011. godine bilo je u Driveniku samo 308 stanovnika.

Najnaseljenija sela Drivenika, promatrajući cijelo razdoblje 1857.-2011., su: Klarići, Cerovići i Plišići. Klarići, najveće driveničko selo, su imali 1890. (303), praktično isti broj stanovnika kao i cijeli Drivenik 2011. (308).

Najmanja drivenička sela su Benkovići i Baćići u kojima je nekad živjelo najviše 30-35 stanovnika, dok je danas taj broj sveden na polovinu ili trećinu.

Zanimljivo je kako je Drivenik i njegova naselja opisao Vinko Sabljar u svojoj knjizi „Miestopisni riečnik kraljevinah Dalmacije, Hervatske i Slavonije“ koja je izdana u Zagrebu 1866. godine. Ta vrlo značajna knjiga je Sabljarovo životno djelo koje je pisao desetak godina (između 1856. i 1866.), a podatke za knjigu je prikupljao i pripremao mnogo duže. Ona ne sadrži samo popis mjesta i naselja sa brojem stanovnika te crkveni, sudbeni i poštanski ustroj, nego i niz drugih dragocjenih podataka. Broj stanovnika u toj knjizi bazira se na prvom popisu iz 1857.

Za Drivenik Sabljar piše (nakon što kratice iz knjige pretvorimo u pune izraze dobivamo slijedeći tekst):
- DERVENIK (Drevenik, Drivenik) mjesto u županiji Rijeka, kotar Vinodol, pošta Kraljevica, sudčija[5] u mjestu; 5 kuća 20 stanovnika, rimokatolička župa sa župnom crkvom Sv. Dujma biskupa mučenika u mjestu, škola 1 učitelj, 43 muška đaka. Sudčija ima područna mjesta: Bačići, Belobraići, Benići, Benkovići, Cerovići, Čanderle, Domjančići, Domjani, Goričine, Jerčinovići, Klarići, Kokanj, Kružići, Petrinovići, Plišići, Podsopalj derv., Ropci, Rudenice, Simići, Sušik, 244 kuće, 1251 stanovnik. Rimokatolička župa u biskupiji Modruš (Senj), arhiđakonat Modruš (Novi), đakonat (dekanat) Vinodol (Novi), ima područna mjesta: Klanfari i cijelu mjesnu sudčiju osim sela: Belobraići, Podsopalj, Ropci i Sušik, 908 stanovnika.
________________________________________
[1] Od 1981. pripojeno naselju Zagrad Drivenički.
[2] Iskazuje se kao naselje od 1953.
[3] Sadrži i podatke za bivše naselje Rudenice koje je do 1948. iskazivano kao posebno naselje.
[4] Područje centra Drivenika oko Doma kulture.
[5] Sudčija je hrvatski pravnopovijesni izraz za sudski okrug odnosno područje na kojem je nadležan neki sud

Podijelite