Stanovništvo Grada Crikvenice 1857. – 2011. (Selce)

U okviru Grada Crikvenice, mjesto Selce je u razdoblju od 1857. pa do 2011. godine po broju stanovnika u kontinuitetu na drugom mjestu (iza mjesta Crikvenica). Od 1857. pa do kraja 19 st. Selce je imalo mnogo veći broj stanovnika u odnosu na Dramalj i Jadranovo, ali se ta razlika početkom 20. st. počela smanjivati i ona je danas minimalna. Tako po posljednjem popisu stanovništva 2011. Selce ima malo više stanovnika (1553) od Dramlja (1485) i nešto više od Jadranova (1224). Za pretpostaviti je da će naredni popis stanovništva 2021. godine pokazati daljnje približavanje broja stanovnika Selca, Dramlja i Jadranova.

Selce ima jednu posebnost u praćenju broja stanovnika u razdoblju 1857. - 2011. u odnosu na ostala mjesta Grada Crikvenice. Dok smo kod Crikvenice, Dramlja i Jadranova mogli pratiti broj stanovnika po pojedinim naseljima (selima) u okviru tih mjesta (u Crikvenici 10, u Dramlju 7, u Jadranovu 6 naselja) u Selcu ćemo stanovništvo pratiti samo na nivou Selaca kao cjeline.
Razlog tome je jednostavan: dok Crikvenicu, Dramalj i Jadranovo čini više „raštrkanih“ naselja, Selce je homogeno i jedinstveno naselje.

Selce - broj stanovnika 1857.-2011.

godina broj stanovnika
1857. 1.372
1869. 1.503
1880. 1.610
1890. 1.445
1900. 1.515
1910. 1.467
1921. 1.380
1931. 1.249
1948. 896
1953. 862
1961. 955
1971. 1.196
1981. 1.486
1991. 1.439
2001. 1.623
2011. 1.553

Izvor: Državni zavod za statistiku, www.dzs.hr

Broj stanovnika Selca najprije raste u razdoblju od 1857. (1372) do 1880. kada doseže vrhunac (1610.), da bi zatim počeo opadati sve do polovice 20. st. Posebno je znakovit pad broja stanovnika uzrokovan ekonomskim nedaćama i ratnim stradanjima između 1931. (1249) i 1948. (896) što je smanjenje za 353-oje ljudi (28%).
U drugoj polovici 20 st. broj stanovnika snažno raste naročito u 20-godišnjem razdoblju između 1961. (955) i 1981. (1486) kada se broj stanovnika povećao za čak 56% ili 531-og stanovnika.

Vinko Sabljar u svojoj knjizi „Miestopisni riečnik kraljevinah Dalmacije, Hervatske i Slavonije“ koja je izdana u Zagrebu 1866. godine (broj stanovnika u toj knjizi bazira se na prvom popisu iz 1857.) za Selce piše (nakon što kratice iz knjige pretvorimo u pune izraze):
„SELCE, selo u županiji Rijeka, kotar Vinodol, pošta Cerkvenica, sudčija[1] za se; 229 kuća 1372 stanovnika, rimokatolička župa sa župnom crkvom Sv. Katarina u mjestu; učio 1 učitelj 85 muških đaka, 35 ženskih đaka. Ovamo spada grupa kuća Berdo, Metljina, Sadi — Rimokatolička župa u biskupiji Modruš (Senj), arhiđakonat Modruš (Novi), đakonat (dekanat) Vinodol (Novi), nema područnih mjesta.

___________________

[1] Sudčija je hrvatski pravnopovijesni izraz za sudski okrug odnosno područje na kojem je nadležan neki sud

Podijelite