Stanovništvo Grada Crikvenice 1857. – 2011. (Jadranovo)

U naredne četiri kolumne analizirat ćemo stanovništvo Grada Crikvenice u razdoblju otkad postoje suvremeni popisi stanovništva u Republici Hrvatskoj, a to znači od 1857. pa sve do 2011. godine kada je obavljen zadnji popis stanovništva i to posebno po svakom mjestu (Jadranovo, Dramalj, Crikvenica i Selce).  

Počet ćemo sa sjeverozapadne strane Grada Crikvenice sa stanovništvom mjesta (Mjesnog odbora) Jadranovo.
Sam naziv mjesta Jadranovo je relativno novijeg datuma, jer se je ono povijesno, sve do pedesetih godina prošlog stoljeća, zvalo Sveti Jakov Šiljevica kada je ondašnja vlast ukinula dotadašnju općinu i to ime. „Zakonom o funkcioniranju općina 14. lipnja 1952. ukinuta je općina Sv. Jakov Šiljevica. Za novi naziv mjesta na referendumu održanom 1954. između predloženih imena Ribarevo, Lovorovo, Zidarevo, Radenovo i Jadranovo izabrano je ovo potonje“[1]. No, neovisno o promjeni imena etnik Jakovarka/Jakovar ostao je i nakon promjene imena i zadržao se sve do danas. 
Broj stanovnika mjesta (Mjesnog odbora) Jadranovo u razdoblju 1857.-2011. pratit ćemo po sljedećim naseljima (selima): Šiljevica-Ivani, Katun, Kloštar Šiljevički i Smokovo[3].  

Sva ova prethodno navedena naselja (sela) spojena su 2001. godine u jedno naselje - Jadranovo, tako da ćemo za zadnja dva popisa stanovništva, 2001. i 2011., moći pratiti stanovništvo samo na nivou Jadranova kao cjeline.  

Jadranovo, broj stanovnika po naseljima 1857.-2011. 

naselje/god 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910. 1921. 1931.
Šiljevica-Ivani 270 314 364 412 478 517 546 547
Katun 90 95 136 140 162 167 160 142
KloštariŠiljevički 195 224 267 330 360 384 382 331
Smokovo 102 104 103 130 152 134 135 166
IUKUPNO 657 737 870 1012 1152 1202 1223 1186

 

naselje/god 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.
Šiljevica-Ivani 449 456 439 507 470 505 0 0
Katun 111 103 87 85 88 84 0 0
KloštariŠiljevički 265 270 230 242 299 349 0 0
Smokovo 151 106 93 80 79 70 0 0
 UKUPNO 976 935 849 914 936 1008 1148 1224

Izvor: Državni zavod za statistiku, www.dzs.hr  

Uočavamo da je ukupan broj stanovnika Jadranova bio najveći u prvoj trećini 20 st., između 1900. i 1931. (broj stanovnika je tada varirao između 1152 i 1223, najviše je bilo 1921. 1223 stanovnika). Između 1931. i 1948. broj stanovnika se smanjuje za 18% (sa 1186 1931. na 976 stanovnika 1948.) iz razloga  ekonomske emigracije i ratnih stradanja. Nakon 1948. broj stanovnika Jadranova se i dalje smanjuje, ali nešto sporije, sve do 1961. otkad počinje kontinuirano rasti sve do danas, odnosno do zadnjeg popisa 2011. kada je Jadranovo brojilo 1224 stanovnika.  

Sagledavajući pojedina naselja Jadranova u cijelom razdoblju 1857.-2011., uočavamo da je najnaseljenije područje Jadranova u užem smislu (područje centra Jadranova, oko crkve, te područje uz obalu), zatim Kloštar, a slabije su naseljeni Katun i Smokovo.  

Zanimljivo je kako je današnje Jadranovo, a tadašnji Sveti Jakov Šiljevicu i njegova naselja, opisao Vinko Sabljar u svojoj knjizi „Miestopisni riečnik kraljevinah Dalmacije, Hervatske i Slavonije“ koja je izdana u Zagrebu 1866. godine. Ta vrlo značajna knjiga je Sabljarovo životno djelo koje je pisao desetak godina (između 1856. i 1866.), a podatke za knjigu je prikupljao i pripremao mnogo duže. Ona ne sadrži samo popis mjesta i naselja sa brojem stanovnika te crkveni, sudbeni i poštanski ustroj, nego i niz drugih dragocjenih podataka. Broj stanovnika u toj knjizi bazira se na prvom popisu iz 1857.  

Za Sveti Jakov Šiljevicu Sabljar piše (nakon što kratice iz knjige pretvorimo u pune izraze dobivamo sljedeći tekst): „SVETI JAKOV (Šiljevica) selo u županiji Rijeka, kotar Vinodol, pošta Kraljevica, sudčija[4] u mjestu; 49 kuća 270 stanovnika, rimokatolička župa sa župnom crkvom Sv. Jakova u mjestu, rimokatolička župa u biskupiji Modruš (Senj), arhiđakonat Modruš (Novi), đakonat (dekanat) Vinodol (Novi), ima područna mjesta Katun, Kloštar, Smokovo, 657 stanovnika – Sudčija ima područna mjesta Dirakovica, Kačjak, Klanfari i ona u mjesnoj župi“. 

_____________________________________________

[1]  Primorske novine br. 71/2009., mr.sc. Žarko Grbčić
[2] U popisima stanovništva Jadranovo je iskazivano pod imenom Sveti Jakov Šiljevica od 1857. do 1880., u 1890. i 1900. odvojeno su iskazivana naselja Sveti Jakov i Šiljevica, od 1910. do 1948. ponovo je iskazivano pod imenom Sveti Jakov Šiljevica, u 1953. je iskazano pod imenom Ivani, a od 1961. do 1991. pod imenom Jadranovo.
[3]  Za naselja Katun, Kloštar Šiljevički i Smokovo postoje podaci o broju stanovnika za sve popise stanovništva od 1857. do 1991.
[4]  Sudčija je hrvatski pravnopovijesni izraz za sudski okrug odnosno područje na kojem je nadležan neki sud   

Podijelite