Stanovništvo Grada Crikvenice 1857. – 2011. (Crikvenica)

Mjesto Crikvenica, središnje naselje istoimene lokalne jedinice, Grada Crikvenice, u kontinuitetu, od 1857. do danas, ima veći broj stanovnika u odnosu na ostala naselja (Dramalj, Jadranovo i Selce). Dapače, broj stanovnika Crikvenice je rastao brže od rasta u ostalim naseljima tako da se razlika tijekom proteka 150 godina povećavala.
To je, na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće, rezultiralo skoro duplo većim brojem stanovnika Crikvenice u odnosu na broj stanovnika Dramlja, Jadranova i Selca zajedno.   

Broj stanovnika mjesta Crikvenica u razdoblju 1857.-2011. pratit ćemo po sljedećim naseljima (selima): Benići, Crikvenica (središnji dio)[1], Dolac Crikvenički, Draga Crikvenička, Dvorska[2], Kotor, Ladvić, Sopaljska, Šupera i Zoričići.  

Sva ova prethodno navedena naselja (sela) spojena su 2001. godine[3] u jedno naselje - Crikvenicu, tako da ćemo za zadnja dva popisa stanovništva, 2001. i 2011.,  moći pratiti stanovništvo samo na nivou Crikvenice kao cjeline.

Crikvenica, broj stanovnika po naseljima 1857.-2011. 

naselje/god1857.1869.1880. 1890. 1900. 1910. 1921. 1931.
Benići 3232 42 5266617071
Crikvenica (središnji dio) 1112 1263 1328 1541 1994 2470 2958 3127
Dolac Crikvenički 136 149 145 159 169 123 87 71
Draga Crikvenička 167 200 198 209 253 185 162 121
Dvorska 114 121 145 164 180 213 277 113
Kotor 53 54 60 62 64 61 71 37
Ladvić 96 105 118 136 140 133 116 77
Sopaljska 123 148 142 110 176 144 122 116
Šupera 138 127 134 151 158 122 101 80
Zoričići36 39 52 51 48 41 33 23
CRIKVENICA UKUPNO20072238 2364 2635 3248 3553 2997 3836

 

naselje/god1948.1953.1961.1971.1981.1991.2001.2011.
Benići 59596110318916000
Crikvenica (središnji dio) 2864 3060 3157 4593 5360 57637121 6860 
Dolac Crikvenički40 35 44 61 42 154
Draga Crikvenička80 89 104 142 129 124
Dvorska121 0
Kotor 17 16 18 21 11 11
Ladvić 51 48 110 136 116 137
Sopaljska 76 84 82 99 101 86
Šupera  62 71 101 192 395 466
Zoričići107755600
CRIKVENICA UKUPNO33803469368453526348690771216860

Izvor: Državni zavod za statistiku, www.dzs.hr

Ukupan broj stanovnika Crikvenice u cijelom razdoblju dužem od stoljeća i pol raste (1857. – 2007, … 1900. – 3248, … 1931. - 3836, … 1971. – 5352, … 2011. - 6860 stanovnika) i povećao se je za skoro 3,5 puta.
Pad broja stanovnika dogodio se, zbog 2. svjetskog rata, između 1931. (3836) i 1948. (3380), te nakon 2001. (u Crikvenici je tada bilo najviše - 7.121 stanovnik), kada je uslijedio blagi pad na 6.860 stanovnika 2011. godine.   Ako pak pogledamo pojedina naselja Crikvenice u cijelom razdoblju 1857.-2011., jasno uočavamo da je daleko najnaseljenije područje Crikvenice (središnji dio). Od ostalih naselja veći broj stanovnika imali su Šupera i Draga Crikvenička, a najslabije su bili naseljeni Zoričići i Kotor.  
Kao i u svim dosadašnjim kolumnama i u ovoj ćemo prenijeti kako je Crikvenicu i njegova naselja opisao Vinko Sabljar u svojoj knjizi „Miestopisni riečnik kraljevinah Dalmacije, Hervatske i Slavonije“ koja je izdana u Zagrebu 1866. godine. Ona ne sadrži samo popis mjesta i naselja sa brojem stanovnika te crkveni, sudbeni i poštanski ustroj, nego i niz drugih dragocjenih podataka. Broj stanovnika u toj knjizi bazira se na prvom popisu iz 1857.   Za Crikvenicu Sabljar piše (nakon što kratice iz knjige pretvorimo u pune izraze dobivamo sljedeći tekst):  
„CERKVENICA (Cirkvenica, Crikvenica, pod Rimljani Ad turres), mjesto u županiji Rijeka, kotar Vinodol, kojega sud ovdje prebiva, pošta i sudčija[4] u mjestu; 177 kuća 1112 stanovnika, rimokatolička župa sa župnom crkvom BDM u nebo uzete, u mjestu; učio 1 učitelj 80 (muških đaka) učenika — Sudčija ima područna mjesta: Benići, Dolac, Draga, Dvorska, Kotor, Ladvić, Sopaljska, Šupera i Zoričići, 344 kuće 2006 stanovnika[5] — Rimokatolička župa u biskupiji Modruš (Senj), arhiđakonat Modruš (Novi), đakonat (dekanat) Vinodol (Novi) ima područne dijelove u cijelom mjestu — Poštansko okružje zauzima sudčiju: Biograd, Cerkvenica, Grižani i Sv. Jelena; bližnja pošta: Kraljevica 6/8, Bakar 3, Novi 1 4/8 milje[6]“.     
__________________________________   

[1]  Crikvenica (središnji dio) uključuje stanovnike centra Crikvenice, područja Kotorske i Vinodolske ulice, priobalni dio, Črni mul, Goricu, Dužicu, Matkoviće, Prćavac, Dugu…
[2]  Broj stanovnika naselja Dvorska pratio se je od 1857. do 1948., da bi od popisa 1953. do 1991. to naselje bilo uključeno u Crikvenicu (središnji dio).
[3]  2001. g. sva naselja (sela) Crikvenice spojena su u jedno naselje - Crikvenicu.
[4]  Sudčija je hrvatski pravnopovijesni izraz za sudski okrug odnosno područje na kojem je nadležan neki sud 
[5]  U knjizi je naveden ukupan broj od 2006 stanovnika Crikvenice. Međutim, zbroj broja stanovnika pojedinih sela, prema popisu iz 1857. (vidi tablicu u tekstu), daje ukupno 2007 ljudi. Očito se radi o greški od 1 čovjeka.  
[6]  Milja, misli se na austrijsku milju, mjeru za dužinu, 1 austrijska milja je cca 7,5 km.

Podijelite