Roditelji u sportu

"Na mladima svijet ostaje" jedna je od omiljenih krilatica u našem narodu. No, kao što svi znamo, da bi ti mladi u budućnosti uistinu i postali ljudi na koje se možemo osloniti, potreban je značajan angažman svih nas i njih samih. Kada spominjem „svih nas“ onda mislim na nas roditelje, na sve one koji sudjeluju u odgojno-obrazovnom procesu djece i na one koji donose političke odluke na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.  

Angažman je nužan i u području sporta jer je bavljenje sportom jedan od važnih čimbenika očuvanja zdravlja te stvaranja radnih sposobnosti čime ima i značajnu društvenu ulogu.
Ljubav prema sportu je izrazito lijepa osobina koju treba njegovati naročito kod djece, bilo da je riječ samo o nečem povremenom s prijateljima ili o bavljenju sportom unutar sportskoga kluba.  
U današnje vrijeme biti roditelj djece u sportu nije lagan zadatak. Osim svojih uobičajenih roditeljskih uloga, roditelji djece sportaša ih imaju još nekoliko. Tako su roditelji djece sportaša uobičajeno podrška, psiholozi, vozači, sponzori i slično. Velika većina roditelja je spremna dati sve za svoju djecu pa tako uložiti puno i u njihov sportski dio života i sportski razvoj.  
U velikoj većini slučajeva roditelji znaju što je najbolje za njihovo dijete, ali sport je specifičan i roditelj nije uvijek „stručnjak“ u tom području. Stoga ponekad trebamo biti spremni prihvatiti mišljenje svog djeteta bez obzira na njegovu dob. Roditelji sportaši vrlo često svoju djecu usmjeravaju u sport kojim su se oni bavili ili se bave, što je bio i moj osobni primjer, ali to ne mora uvijek biti ispravna odluka roditelja. Naime, djeca nisu kopija svojih roditelja, roditelji im jesu uzor, ali djeca imaju svoje posebnosti vezane uz osobne psihičke i tjelesne karakteristike.

Kada početi sa sportom 

Za većinu sportova vrijedi pravilo da je najbolje početi između 6. i 10. godine života jer u tom razdoblju dijete jako brzo usvaja fine i složene kretnje, ako one ne zahtijevaju snagu. No u nekim sportovima kao što su veslanje, rukomet, atletika (posebice bacačke discipline), vrijeme početka treniranja može se protegnuti do 14. godine života. Sa sportovima je moguće početi i kasnije, no tada se šanse za neki veći uspjeh u tom sportu smanjuju. No, ni to ne mora biti odlučujući čimbenik, pod uvjetom da je dijete motivirano i da vrijedno trenira.  

Primjer dobre prakse  

Osobno mi je poznato da stručnjaci u Francuskoj preporučuju da se djecu u sport usmjerava već u dobi od 3 godine. Primjerice, odbojku je  moguće početi "trenirati" već u dobi od 3 godine (tzv. baby-volley, dob od 3 do 5 godina). Treninzi traju 60-75 minuta (2 ili 3 puta tjedno, ovisno o klubu), a uključuju najprije vježbanje koordinacije i razvijanje osjećaja za prostor, a nerijetko uključuju i roditelje. Takve programe organizacijski i financijski potiču lokalne zajednice, a roditelji sudjeluju u sufinanciranju programa u manjem dielu. Primjerice, uobičajena članarina iznosi oko 8 eura (oko 60 kn) mjesečno. Inače, Francuska je država u kojoj je udio smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti uvjerljivo najmanji u odnosu na sve ostale europske države.  

Mišljenje o ovoj temi  

Roditelji djece na području Grada Crikvenica zasigurno imaju interesa za uključivanje svoje djece u sport i za njihov sportski razvoj. Lokalna jedinica primjereno skrbi o izgradnji sportske infrastrukture, zdravstvenoj skrbi sportaša i promociju već aktivnih sportaša s uspiešnim rezultatima.
Ocjenjujem da bi bilo poželjno kada bi lokalna jedinica značajnije davala podršku i poticala roditelje na uključivanje djece u sport. Tu prvenstveno mislim na osmišljavanje, organiziranje i financiranje raznih edukativnih kampanja namjenjenih roditeljima sa ciljem poticanja usmjeravanja djece u sport.  
Mišljenja sam da bi osnovanje lokalne sportske zajednice pridonijelo poboljšanju stanja i u tom području. Naime, Zakonom o sportu je zakonodavac propisao da se radi ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu, a kao pravna osoba iz sustava sporta, na području lokalnih jedinica osniva lokalna sportska zajednica.
U svom djelokrugu temeljna zadaća lokalne sportske zajednice je poticanje i promocija sport a, osobito sport djece, mladeži i studenata te sporta osoba s invaliditetom.

Podijelite