Radovi u luci Selce

1 - 4: Mario Kružić, ravanatelj ŽLU Crikvenica s izvođačima radova u crikveničkoj luci
5: Prijevoz materijala iz Crikvenice u Selce

Usporedo s radovima na izgradnji zapadnog lukobrana u crikveničkoj luci, odvijaju se i radovi na rekonstrukciji i dogradnji luke Selce. Više o tome saznali smo od Marija Kružića, ravnatelja Županijske lučke uprave Crikvenica:

- Radovi u luci Selce obuhvaćaju produženje gata Polača i produženje gata Stari mul. Nakon isporuke materijala koja se odnosila na nabavu općeg kamenog nasipa, kamenih poklopnica i bitvi te armaturnih koševa za izradu pilota, započeli su radovi na nasipavanju morskog dna te izradi oplate za betoniranje rive na lokaciji Stari mul. Početkom ožujka planiramo početi ugradnju pilota na lokaciji Polača i te radove završiti početkom svibnja. Materijal se i ovdje dovozi morskim putem, od lokacije kraj benzinske crpke u Crikvenici, kako bi cestovni promet kroz Selce tekao nesmetano.
Izvođači radova su isti kao i na izgradnji zapadnog lukobrana u Crikvenici, riječ je o Zajednici ponuditelja koju čine Izgradnja d.o.o. iz Crikvenice, BSK commerce d.o.o. iz Rijeke i DSS obrt za izgradnju hidrograđevinskih objekata i podvodne radove iz Crikvenice.
Vrijednost ovih radova u Selcu iznosi 5.785.425 kuna i dio su najveće investicije u povijesti Županijske lučke uprave Crikvenica
. – rekao je Kružić.

Ivica Šubat  

Podijelite