Radovi na izgradnji ribarske kućice u Selcu

Po završetku turističke sezone, u rujnu ove godine započeli su radovi na izgradnji društvene zgrade, ribarske kuće ŠRK "Oslić“ u Selcu, te njene okućnice s ciljem uspostave novog prostora za promociju ribarstvene, akvakulturne, brodograditeljske i pomorske baštine.
Ukupan iznos ugovorenih radova je 218.181,98 eura, od čega je Gradu Crikvenici na natječaju za dodjelu potpore za provedbu projekata u okviru FLAG Natječaja mjere: B.1.1. MALI MUZEJI RIBARSTVENE I/ILI BRODOGRADITELJSKE BAŠTINE dodijeljena potpora u iznosu od 100.165,90 eura, dok je preostali dio ugovorenog iznosa za izgradnju ribarske kućice planiran Proračunom Grada Crikvenice.
Trenutno je u fazi izvođenje grubih građevinskih radova, koji obuhvaćaju zidanje zidova, betoniranje serklaža, izradu stepeništa te izradu oplate za međukatnu ploču. Predviđeni završetak radova je potkraj ove godine.
„Veseli me još jedan projekt u smjeru očuvanja vrijedne tradicijske ribarske i brodograditeljske baštine. Nakon izgradnje objekta, u planu je uređenje manjeg izložbenog postava koji će obuhvaćati ribarske alate, fotografije koje prezentiraju ribarsku, akvakulturnu i pomorsku baštinu i tradiciju crikveničkoga kraja, a naglasio bih i specifičnost lokacije Ribarske kućice na samoj obali, na području Uvale Slana u Selcu, cca 10 metara od morske obale.“ – izjavio je gradonačelnik Damir Rukavina.

crikva.hr

Podijelite