Propusnice za kretanje možete dobiti u Stožeru civilne zaštite Grada Crikvenice

Iz Grada Crikvenice dobili smo informaciju na koji se način i u kojem slučaju može dobiti propusnica za kretanje izvan mjesta prebivališta, a izdaje je Stožer civilne zaštite Grada Crikvenice:
- Nakon donijete Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (koja je objavljena na web stranici Grada Crikvenice i ispod teksta), napominjemo da postoji nekoliko slučajeva na koje se ova zabrana ne odnosi to jest, moguće je napustiti prebivalište uz propusnicu.  
Stožer civilne zaštite Grada Crikvenice dužan je izdati propusnicu u slučaju vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština.  

Ukoliko je građanima s područja Grada Crikvenice potrebna propusnica za navedene aktivnosti, molimo da se jave isključivo na mail: stozer@crikvenica.hr
Propusnice se izdaju svakim radnim danom od 7:30-15:30 sati.
Na navedene brojeve telefona može se dobiti informacija ukoliko postoje bilo kakve nejasnoće: 051/455-461 ili 051/455-400.

Uz podatke navedene u obrascu propusnice na dnu Odluke, a koju prilažemo i kao privitak ove obavijesti, molimo da se dostavi i OIB osobe koja traži propusnicu.  
Propusnice će se promptno ispunjavati te će se građanima slati elektronskim putem kako bi se smanjio osobni kontakt odnosno smanjio mogućnost širenja zaraze. U iznimnim slučajevima, propusnica će se moći dobiti osobno uz prethodnu najavu, no molimo za razumijevanje i ukoliko je to moguće, elektronsku komunikaciju.  
Isto tako, ova Odluka donesena je s ciljem smanjenja kretanja stanovništva te kako bi se uistinu ostajalo kod kuće i mjesto prebivališta napuštalo ukoliko je to stvarno nužno. Stoga molimo da se ove mjere ozbiljno shvate i da zahtjevi za propusnicama budu uistinu u skladu s onim što propisuje Odluka.  

 

 

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 23. ožujka 2020. godine donosi

                                   O D L U K U

o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

I.

S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

II.

Zabrana iz točke I. ove odluke ne odnosi se na:

 1. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
 2. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
 3. izvješćivanja javnosti,
 4. stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb,
 5. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština,
 6. putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
 7. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprečavanju širenja bolesti COVID-19.

III.

Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke I. ove Odluke moraju se poštivati slijedeće mjere:

 • socijalna distanciranja,
 • ne zadržavanje na javnim prostorima,
 • posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu I. ove Odluke.

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju:

 • za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi,
 • na okolnosti iz točke II.d izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine i
 • za okolnosti iz točke II.e nadležni stožeri civilne zaštite.

IV.

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

Podijelite