Predložite kandidate za nagrade Grada Crikvenice za 2024. godinu

Obavještavamo vas da je Grad Crikvenica raspisao Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Grada Crikvenice za 2024. godinu.
Pozivaju se građani i pravne osobe za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Grada Crikvenice da do 17. lipnja 2024. godine predaju prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Crikvenice.

Pravo na podnošenje prijedloga imaju:
- najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća
- radna tijela Gradskog vijeća Grada Crikvenice (osim Komisije za dodjelu priznanja),
- zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnosti gradonačelnika Grada Crikvenice,
- Vijeća mjesnih odbora na području Grada Crikvenice,
- ovlaštena tijela udruga, ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba sa sjedištem na području Grada Crikvenice,
- vjerske zajednice te
- najmanje 10 građana s prebivalištem na području grada Crikvenice.

Javna priznanja Grada Crikvenice uključuju:

  • Jednu nagradu za životno djelo, i
  • Četiri nagrade Grada Crikvenice.

Za više informacija, molimo vas da posjetite https://www.crikvenica.hr/javni-poziv-za-podnosenje-prijedloga-za-dodjelu-nagrada-grada-crikvenice-za-2024/

Podijelite