Podijeljene sadnice cvijeća građanima na području MO Crikvenica - zapad

1 ,2 -  Branko Kleković, predsjednik VMO Crikvenica zapad, Igor Frković, potpredsjednik VMO Crikvenica zapad i Stevo Mirić član VMO Crikvenica zapad koji su odradili podjelu
2 - Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Crikvenica zapad Branko Kleković

Više od 6.000 sadnica cvijeća podijeljeno je u subotu građanima koji žive na području Mjesnog odbora Crikvenica - zapad. Sadnice su podijelili Branko Kleković, predsjednik VMO Crikvenica zapad, Igor Frković, potpredsjednik VMO Crikvenica zapad i Stevo Mirić član VMO Crikvenica zapad. 

Podijelite