Osnovan Pikado klub "Jadran" u Dramlju

Velikom broju sportskih uduga u Gradu Crikvenici pridružio se još jedan klub. U Dramlju je osnovan Pikado klub "Jadran", a na osnivačkoj skupštini koja se sukladno epidemiološkim mjerama održala na otvorenome u etno području Pazdehova, za predsjednika je izabran Deni Domijan. Izabrano je vodstvo kluba u kojem su tajnik Kristijan Knežević, likvidator Darko Perhat, članovi Nadzornog odbora Ivan Pavlić, Zlatko Perhat i Mato Domijan, te članovi Upravnog odbora Ivan Domijan, Damir Baričević, Siniša Čakarević, Goran Car, Adriano Car, Boško Brkić, Nenad Domijan, Bojan Šarar, Luka Jurić i Tomislav Nam.
Skupština je prihvatila i osnivačke dokumente koji će biti predani u ured za upravu kako bi se klub i službeno registrirao.

crikva.hr

Podijelite