Održano deseto jubilarno "Čakavsko maškarano zapolne"

Deseto jubilarno „Čakavsko maškarano zapolne“ u organizaciji Katedre Čakavskoga sabora „Kotor“, Turističke zajednice Grada Crikvenice, Grada Crikvenice i OŠ Zvonka Cara obilježilo je i ove godine jedinstvo i bogatstvo čakavske kulture i tradicije. U vrijeme maškara, ova tradicionalna manifestacija, postala je neizostavan dio kulturnog života našega grada koja već od samih početaka nije samo zabava, već važan korak u očuvanju čakavskog narječja i narodnih običaja među najmlađima.
Publika, koja je do posljednjeg mjesta ispunila aulu OŠ Zvonka Cara, imala je priliku uživati u autentičnoj atmosferi čakavske baštine i bogatom programu u kojem su učenici kazivali dijalektalnu poeziju, a nije nedostajalo ni pjesme ni plesa. Mališani su u stihove pretočili svoju ljubav prema čakavštini i tradiciji maškaranja, a njihovi doživljaji i interpretacije ovog starog narodnog običaja potvrđuju njihovu vezu s kulturnim nasljeđem i pružaju nadu da se stari običaji neće zaboraviti.
Program je otvorila Mala svita učenika 1. razreda OŠ Vladimira Nazora, a potom su uslijedili učenici OŠ Josipa Pančića iz Bribira, mališani iz Dječjeg vrtića „Radost“, učenici OŠ Vladimira Nazora te PŠ Dramalj i PŠ Jadranovo, učenici OŠ Zvonka Cara i PŠ Selce te učenici OŠ Jurja Klovića iz Triblja. Zanimljiv program završio je čitanjem šentence onomu koji je kriv za sve što u protekloj godini nije valjalo, mesopustu „Dešpetljivcu“. Posjetitelji su duhovitu šentencu mogli ponijeti sa sobom kao i novi broj školskog lista „Zvonko“.
„Čakavsko maškarano zapolne“ nije samo događaj, već je i platforma koja potiče dijalog o važnosti očuvanja lokalne kulture i identiteta, stoga velika hvala svim učiteljicama, odgojiteljicama i organizatorima koji potiču i usmjeravaju one najmlađe u tom smjeru s ciljem da se „Čakavsko maškarano zapolne“  održava još dugi niz godina.

Jasmina Manestar

Podijelite