Održana prva Fokus grupa u organizaciji LAGUR-a Tunera

U četvrtak 16. 9. 2021. godine u Crikvenici je održana prva od niza budućih Fokus grupa koje će biti zasebno održavane za skupine javnog sektora, civilnog sektora i gospodarskog sektora ribarstva, a na temu provedbe i rezultata Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tunera u operativnom razdoblju 2014. - 2020. godine.

Sudionici Fokus grupe pripadnici su javnog sektora. U samoj provedbi dosadašnje LRSR LAGUR-a Tunera, javni sektor pokazao se izuzetno aktivnim; prijavljena su ukupno 22 vrlo interesantna i u skoroj budućnosti široj javnosti vidljiva projekta koja uključuju: razvoj infrastrukture izgradnjom i opremanjem edukativnih staza o ribarstvu, obnove i izgradnje promatračnica tunera, projekte opremanja kuhinja u vrtićima, raznorazne radionice, izlete i edukacije za djecu, a u vezi nutritivnih vrijednosti ribe, te osvještavanja učestale prehrane ribom, interpretacijske centre o povijesti i budućnosti ribarstva na području... itd.

Sljedeća Fokus grupa biti će održana u listopadu, a za gospodarski sektor ribarstva. Pozivi će biti odaslani na sve dostupne adrese, a u međuvremenu pozivamo da se obratite LAGUR-u Tunera ako do sada niste bili neposrednom kontaktu.

www.lagur-tunera.hr

Europska unija

Rad Lokalne akcijske grupe u ribarstvu sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Podijelite