Obrtnička komora ugovorila usluge pravnog savjetovanja za svoje članove

Obrtnička komora Primorsko-goranske županije je ugovorila uslugu pravnog savjetovanja s odvjetnikom za svoje članove – obrtnike. Ugovorena je mogućnost usmenog pravnog savjetovanja i to osobnim dolaskom u ured Komore, Vukovarska 21, Rijeka, svaki petak u vremenu od 15:00 do 16:00 sati ili telefonom u navedenom terminu.
Usluga pravnog savjetovanja počinje u petak 3.veljače 2023.godine.  

Potrebna je prethodna najava obrtnika putem glavnog e-maila Komore [email protected] ili putem telefona 325-599, kako bi sastavili listu termina. Poželjno je da prilikom obraćanja obrtnika radi termina za pravno savjetovanje, obrtnik barem ukratko pojasni problematiku radi koje se javlja, a za konzultacije pripremi dokumentaciju, ukoliko istom raspolaže. U slučaju telefonskih konzultacija,  poželjno je da nam eventualnu dokumentaciju dostavi putem e-mail-a.  

Ovisno o vrsti pravne stvari, obrtnici će biti upoznati i s mogućnošću alternativnog rješavanja sporova pri samom HOK-u, putem postupka mirenja kao i sa postupkom pred Sudom časti HOK-a.

crikva.hr

Podijelite