Objavljen natječaj za stipendije

Grad Crikvenica objavio je natječaje za stipendiranje učenika i studenata s područja Grada Crikvenice prema kriteriju izvrsnosti, deficitarnosti i socijalnom kriteriju za školsku/akademsku godinu 2023./2024. na web-stranici Grada Crikvenice www.crikvenica.hr dana 7. studenog 2023. godine.

https://www.crikvenica.hr/objavljen-natjecaj-za-stipendije-2023-2024/

Ove godine, Grad Crikvenica je u svome proračunu osigurao financijska sredstva za više od 70 stipendija ukupno, a posebno nas veseli što je povećana visina socijalnih stipendija.

„Važnu novinu predstavlja povećanje mjesečnih iznosa stipendija koje se dodjeljuju po socijalnom kriteriju. Tako će učenici koji ostvare stipendiju po socijalnom kriteriju primati stipendiju u iznosu od 100 eura mjesečno, umjesto dosadašnjih 70 eura, a studenti od 150 eura mjesečno, umjesto dosadašnjih 110 eura. Grad Crikvenica time na još jedan način dokazuje da je grad za mlade, kojem je briga i ulaganje u mlade od istinske važnosti, što je ujedno i jedan od naših strateških prioriteta.“ – istaknula je zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović.

Iznos mjesečne stipendije prema kriteriju izvrsnosti i deficitarnosti je 70 eura za učenike, odnosno 110 eura za studente.

Natječaji, odnosno svi uvjeti i potrebna dokumentacija za prijavu, nalaze se na sljedećim poveznicama:

  • Natječaj stipendije za izvrsnost 2023/24
  • Natječaj za dodjelu stipendija prema socijalnim kriterijima, 2023/24
  • Natječaj stipendije za deficitarna zanimanja 2023/24

Prijave na natječaj za stipendije primaju se isključivo putem aplikacije SOM natječaji, a moguće su zaključno do 15. studenog 2023. godine.

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Tehnička podrška vezano za e-prijave: e-mail: [email protected]

NAPOMENA: Tehnička podrška dostupna je ISKLJUČIVO u slučaju problema pri registraciji u sustavu i tehničkih poteškoća prilikom ispunjavanja i podnošenja e-prijava.

Pozivamo sve naše učenike i studente da se upoznaju s uvjetima natječaja te ukoliko ih zadovoljavaju da se svakako prijave na natječaj.

Podijelite