Objavljen Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Crikvenice

Dana  9. svibnja 2022.g. na web stranici i oglasnoj ploči Grada Crikvenice objavljen je Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Crikvenice, s rokom prijave od 15 dana od dana objave.
Adresa za prijavu je Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica, s naznakom: 
"Prijedlog kandidata, Savjet mladih Grada Crikvenice". Prijedlog se podnosi osobno u pisarnicu Grada Crikvenice najkasnije do 24.svibnja 2022.g. do 15,00 sati ili  putem pošte preporučenom pošiljkom ili putem maila: [email protected] također najkasnije do 24.svibnja 2022.g. 
Savjet mladih Grada Crikvenice broji devet (9) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, a kandidati/kandidatkinje za članove Savjeta mladih Grada Crikvenice mogu biti osobe u dobi od petnaest (15) do trideset (30) godina života s prebivalištem ili boravištem na području Grada Crikvenice. 

Preostale informacije o formalnostima izbora i predajama kandidatura s propisanim obrascima detaljno su istaknute u samom tekstu predmetnog Javnog poziva, međutim i sve dodatne obavijesti u svezi ovog Javnog poziva mogu se zatražiti i u gradskoj upravi Grada Crikvenice upitom na e-mail: [email protected] 

Također, o načinu rada i funkcioniranju ovog savjetodavnog tijela moguće je informirati se putem Zakona o Savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) te Odluke o Savjetu mladih Grada Crikvenice ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/14). 

Poveznica na objavljeni tekst Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Crikvenice: https://www.crikvenica.hr/izbor-clanova-i-zamjenika-clanova-savjeta-mladih/  

crikva.hr

Podijelite