Novost iz Centra "Izvor" Selce - dostava obroka u domove starijih osoba

Fotografija: Ekipa iz "Izvora" zadužena za dostavu obroka - Ivana Azinović Vukelić (socijalna radnica), Zvjezdan Gašparović (kuhar) i Emilija Antić (gerontodomaćica)

Gotovo jedno stoljeće Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe "Izvor" Selce skrbio je o isključivo o djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi. U posljednjem desetljeću kroz proces deinstitucionalizacije i transformacije Dječjeg doma u Centar za pružanje usluga u zajednici "Izvor" Selce  razvijaju se socijalne usluge u skladu s prioritetima lokalne i regionalne zajednice koji su ujedno postali i temelji izrade Strateškog plana deinstitucionalizacije i transformacije naše ustanove – rekao je Nikica Sečen ravnatelj Centra "Izvor". Zaštita starijih osoba kao ranjive skupine zasniva se na Ustavu Republike Hrvatske, stoga odgovornost za njihovu dobrobit i zaštitu njihovih prava ne može biti prepuštena isključivo obitelji nego društvu u cjelini. Potaknuti činjenicom da je u Republici Hrvatskoj, kao i u većini europskih zemalja prisutan trend ubrzanog starenja stanovništva, da je prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Gradu Crikvenici udio stanovništva starijeg od 65 godina bio 29,30%, kao i da se Primorsko goranska županija, obzirom na udio starijeg stanovništva ubraja među četiri najstarije županije u državi, te s obzirom na resurse koje imamo i nezadovoljenu potrebu kao četvrti strateški cilj postavili smo razvoj socijalne usluge - Pomoć u kući.

Dostava obroka u domove starijih osoba

U svibnju ove godine započeli smo s provedbom usluge Pomoć u kući kroz aktivnost pripreme i dostave obroka u kuće korisnika. Aktivnosti usluge provode se na području Grada Crikvenice i Vinodolske općine. Usluga se može ostvariti temeljem Zakona o socijalnoj skrbi koji propisuje da je može ostvariti:
- osoba starija od 65 godina kojoj pomoć ne mogu osigurati mlađi članovi obitelji, bračni drug ili skrbnik u neposrednoj blizini, ili osoba kojoj je zbog privremenih ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe,
- nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
- ima  prebivalište na području Grada Crikvenice ili Vinodolske općine,  
- nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Cijena usluge i postupak ostvarivanja prava razlikuju se ovisno o mjesečnim prihodima korisnika te mogu biti:
-  15,00 kn obrok + 9,08 kn dostava - rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb (troškove usluge podmiruje Ministarstvo socijalne politike i mladih u punom iznosu ukoliko prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 1.500 kuna (300 % osnovice) ili u polovičnom iznosu ako je prihod od 1.500 kuna do 2.000 kuna (400 % osnovice).
-  16,00 kn obrok + 10,00 kn dostava - ugovorom sklopljenim s Centrom za pružanje usluga u zajednici "Izvor" Selce (korisnik sam podmiruje troškove usluge).

Za sve informacije obratite se nadležnom Centru za socijalnu skrb ili Centru za pružanje socijalnih usluga u zajednici "Izvor" Selce na sljedeće kontakte: 051/765-095; 091/947 8335 ili [email protected]

crikva.hr

Podijelite