Novi sustav odvoza miješanog komunalnog otpada u Vinodolskoj općini od 1.1.2023.

Iz komunalne tvrtke "EKO Murvica" d.o.o. Crikvenica smo dobili sljedeću obavijest:
Obavještavamo poštovane korisnike sa područja Vinodolske općine da sa danom 1.1.2023. krećemo sa preuzimanjem miješanog komunalnog otpada (zelene kante) „od vrata do vrata“, tj. otpad preuzimamo na adresi korisnika. Raspored odvoza po mjestima Tribalj, Drivenik, Grižane i Bribir dostavljen je korisnicima uz račune, a može se naći i na našoj internet stranici ekomurvica.hr

Reciklabilni otpad (plastika, papir, staklo i ostalo) i dalje se, kao i do sada, predaje na reciklažnom dvorištu na adresi Mavrići 92, Grižane u uredovno vrijeme reciklažnog dvorišta (od ponedjeljka do petka 9:00 do 16:00 sati, subotom 8:00 do 13:00 sati, a nedjeljom i praznikom ne radi). Molimo korisnike koji još nisu zadužili kante za miješani komunalni otpad da nam se što prije jave putem maila [email protected] ili na besplatni broj telefona 0800 2999 da bi im iste mogli što prije dostaviti, a sve u svrhu nesmetane predaje mješanog komunalnog otpada na zbrinjavanje.  

crikva.hr

Podijelite