Nastavlja se dobar trend - na Rivijeri Crikvenica 2.525 turista više nego istog datuma prošle godine

Nastavlja se dobar trend dolazaka većeg broja turista na Rivijeri Crikvenica u odnosu na prošlu godinu.
Naravno, zbog pandemije koronavirusa ta je brojka osjetno manja nego 2019. godine, ali ipak se kreće na bolje.
Brojke govore da je na području Rivijere Crikvenica, u petak 16.7. ostvareno 16.813 noćenja, što je 2.525 noćenja više nego 16.7.2020. kad je zabilježeno 14.288 noćenja, ali i 7.369 noćenja manje nego 16.7.2019. kad su zabilježena 24.182 noćenja.
Na dan 16.7.2021. najviše je bilo domaćih turista (4.463), dok je 16.7.2020. najviše turista bilo također iz Hrvatske (4.121). I dalje bilježimo značajan pad dolazaka njemačkih turista u odnosu na prošlu godinu, a najveće povećanje sada čine dolasci turista iz Slovačke. Njih je 16.7.2021. bilo 910 dok ih je 16.7.2020. bilo 362.

zemlja 2021. 2020. 2019.
Hrvatska 4.463 4.121 5.334
Njemačka 3.278 3.760 5.436
Slovenija 1.439 1.421 2.191
Mađarska 1.408 843 2.086
Poljska 1.076 695 1.146
Austrija 1.076 719 1.285
Češka 917 857 1.230
Slovačka 910 362 2.191

crikva.hr

Podijelite