Maškare va Vinodolu

Bribir - Mačkare va Bribiri

U Bribiru će se svake subotu od 8.2. do 22.2. u Domu kulture održavati mačkarani tanci, uz bogatu ugostiteljsku ponudu, tombolu i grupu "Barufa".
Dječje čajanke održati će se 9. i 16. 2. u Domu kulture.
- 25.2. - čitanje šentencije, obilazak parade centra mjesta i zadnji ples u Domu kulture
- 26.2. - spaljivanje mesopusta na Ćokovu
Organizator: Udruga za mesopusne običaje Bribir

Grižane - Krabunosi va Grižah

U Grižanama će se svaku subotu od 8.2. do 22.2., u Domu kulture održavati krabunosni tanci uz bogatu ugostiteljsku ponudu, tombolu i grupe "Fiesta" (prve dvije subote) i "Point" (treća subota).
- 16. 2. (nedjelja) - 14. Griški krabunoški susret – maškarana povorka.
U povorci sudjeluju maškarane grupe s područja Vinodola i okolice, događaj koji govori o dugoj tradiciji krabunoških (maškaranih) običaja u Grižanama (Vinodolu). U 13.00 sati bit će organizirana povorka maškaranih grupa predvođena najmlađim sudionicima prema griškoj placi gdje će se odvijati predstavljanje maškaranih grupa.
- 25. 2. – čitanje sentence, krabunoška parada i spaljivanje mesopusta.
Organizator: Udruga za očuvanje narodnih običaja i kulturne baštine Juraj Julije Klović Grižane.

Tribalj - Krabunosi va Triblju

U Triblju će se svaku subotu od 8.2. do 23.2., u Domu kulture održavati krabunosni tanci i čajanke uz bogatu ugostiteljsku ponudu i grupe "Fun" (prve dvije subote) i "Krešendo" (treću subotu).
Dječja reduta održati će se 16.2. također u Domu kulture.
- 25. 2. - čitanje sentence, krabunosna parada i spaljivanje mesopusta
Organizator: Udruga za očuvanje narodnih običaja Vinodol

Drivenik - Krabulje va Driveniku

U Driveniku će se svaku subotu, od 8.2. do 22.2., u Domu kulture održavati krabuljni tanci uz bogatu ugostiteljsku ponudu i grupu "Supernova bend".
- 25.2. - čitanje sentence, krabuljna parada i spaljivanje mesopusta
Organizator: Udruga za narodne običaje Drivenik

Podijelite