Marko Škraljsky i naredne četiri godine na čelu ŽOK-a "Crikvenica"

1 - Marko Škraljsky, predsjednik ŽOK-a "Crikvenica"
2 - Trener Alen Pavačić, predsjednik Marko Škraljsky i tajnik Ivica Malatestinić

Jučer je održano Izborno zasjedanje Skupštine Ženskog odbojkaškog kluba „Crikvenica“. Na zasjedanju su članovi Skupštine izabrali nova tijela upravljanja Kluba za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine.
Za predsjednika Kluba je izabran Marko Škraljsky, koji je tu dužnost obavljao i u prethodnom mandatnom razdoblju. Za tajnika Kluba je izabran Ivica Malatestinić, a za ostale članice i članove Upravnog odbora izabrani su: Stjepan Butorac, Milivoj Drnjević, Boris Ivančić, Sandi Mađerić, Valentina Pauković, Tea Car Reljac i Vesna Vukić. Poslovanje Kluba u idućem mandatnom razdoblju nadzirati će novoizabrani članovi Nadzornog odbora Željko Pauković, Goran Šimić i Ksenija Žakula.  

Marko Škraljsky je prije provođenja izbora za članove tijela upravljanja podnio izvješće o radu Kluba u mandatnom razdoblju od 2017. do 2021. godine. Naglasio je da su programske aktivnosti bile u značajnom dijelu ograničene i opterećene poteškoćama uzrokovanima epidemijom virusa COVID-19. Do privremenog prekida provedbe aktivnosti zbog koronavirusa COVID-19 bio je vidljiv godišnji trend rasta broja novoupisanih korisnica programa i godišnji trend pada broja ispisanih iz članstva u Klubu.  Trenutno Klub ima ukupno 85 članica i članova od čega su njih 73 ženskog, a 12 njih je muškog spola.
Vrijednim postignućem ocijenio je manifestacije koje je Klub organizirao 2018. godine povodom obilježavanja 20. godišnjice Kluba, posebno izdavanje klupske monografije kao važan pisani materijal u kojem su zabilježeni svi vrijedni podaci o klupskoj povijesti.  
Od rezultatskih postignuća izdvojio je osvajanje 2. mjesta u natjecanju Odbojkaškog prvensta PGŽ 2018. godine za najmlađe kadetkinje (U-14) i za djevojčice (U-12) u maloj odbojci i to nakon 8 sezona u kojima niti jedna klupska ekipa nije bila među tri prvoplasirane u našoj Županiji. Također je izdvojio i plasman na Regionalno prvenstvo mlađih kadetkinja (U-15) 2019. godine, a nakon 9 sezona u kojima to nije uspijelo niti jednoj od ekipa Kluba.
 
Svoje mandatno izvješće Marko Škraljsky je završio prikazom financijskih pokazatelja ocijenivši da se financijskim sredstvima upravljalo odgovorno i racionalno sa značajnim udjelom prihoda iz nejavnih izvora.
U mandatnom razdoblju od 2017. do 2021. programi Ženskog odbojkaškog kluba „Crikvenica“ su se financirali iz javnih izvora i iz nejavnih izvora. U razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2020. godine Klub je ostvario ukupne prihode od 693.514 kuna. Prihodi iz gradskog proračuna Crikvenice za financiranje redovne djelatnosti iznosili su ukupno 359.177 kuna i činili su 51,79% ukupnih četverogodišnjih prihoda Kluba. Namjenske donacije iz gradskog proračuna za korištenje sportskih dvorana iznosile su ukupno 135.369 kuna što je 19,51% ukupnih prihoda Kluba. Od nejavnih prihoda najznačajniji su bili prihodi od članarine. U četverogodišnjem razdoblju prihodi od članarine iznosili su ukupno 122.955 kuna što je 17,73% ukupnih prihoda Kluba. Prihodi od donacija fizičkih i pravnih osoba iznosili su ukupno 58.437 kuna što je 8,43% ukupnih četverogodišnjih prihoda.  

crikva.hr                                                                                                                    

Podijelite