Javni poziv za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci

Gradsko vijeće Grada Crikvenice zaprimilo je od Primorsko-goranske županije poziv za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci. Na prijedlog Gradskog vijeća Grada Crikvenice suce porotnike imenuje županijska skupština.

Sudac porotnik ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću, odnosno biti član predstavničkih tijela izabran s liste grupe birača. Sudac porotnik ne smije obavljati odvjetničku ili javno odvjetničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe kao i da ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti.

Sucima porotnicima pripada pravo na naknadu za obnašanje dužnosti a koja je propisana Pravilnikom o naknadama i nagradi sudaca porotnika.

GRAD CRIKVENICA POZIVA SVE ZAINTERESIRANE KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE PROPISANE ZAKONOM O SUDOVIMA, DA PODNESU PRIJAVE ZA SUCE POROTNIKE ŽUPANIJSKOG SUDA U RIJECI.

Prijava se podnosi na način da se popuni IZJAVA i dostavi preslika osobne iskaznice.

Prijava se podnosi putem pošte na adresu:
GRAD CRIKVENICA Ulica Kralja Tomislava 85 51260 CRIKVENICA  
Ili osobnom predajom u Pisarnicu Grada Crikvenice.

ROK PRIJAVE: 15. ožujka 2024. godine

Odbor za izbor i imenovanje koji prethodno razmatra prijave za suce porotnike daje preporuku da kandidati koji se prijave imaju mjesto boravka na području Grada Crikvenice.    

Izjava - suci porotnici.pdf

Foto: Pixabay

Podijelite