Javni poziv - postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Crikvenica, k.o. Dramalj i k.o. Jadranovo.  
Ovim pozivom se obavještavaju nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem su izvedene ceste, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Crikvenica, k.o. Dramalj i k.o. Jadranovo.

javni poziv.pdf

Podijelite